Betalingsvordering en beslagvrij bedrag

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij met een zogenoemde betalingsvordering beslag leggen op uw bankrekeningen en spaarrekeningen. Wij doen dit via uw bank.

Wanneer kunnen wij een betalingsvordering doen?

Als u na ontvangst van een dwangbevel uw belastingschuld niet binnen 2 dagen betaalt. Wij vragen dan aan uw bank om uw belastingschuld te betalen uit uw tegoeden bij de bank. Uw bank moet aan ons verklaren welke tegoeden u bij de bank hebt. Uw bank is verplicht om aan ons betaalverzoek te voldoen.

Van welke rekeningen betaalt uw bank uw belastingschuld?

Van uw betaalrekening(en) en/of spaarrekening(en) waar een positief saldo op staat. Voor natuurlijke personen blijft het zogenoemde beslagvrij bedrag beschikbaar. Met dit bedrag kunt u blijven voorzien in uw levensonderhoud.

Het beslagvrij bedrag is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk van uw leefsituatie (bedragen per 1-1-2023).

  • U bent alleenstaand: € 1.872,81
  • U bent een alleenstaande ouder: € 2.015,84
  • U bent gehuwd zonder kinderen: € 2.470,03
  • U bent gehuwd met kinderen: € 2.509,97

Wanneer informeren wij u over een betalingsvordering?

U krijgt een brief van ons binnen 8 dagen nadat wij een betalingsvordering hebben gedaan. In die brief vermelden wij ook het eventuele beslagvrij bedrag dat voor u geldt. Wij informeren u ook schriftelijk zodra uw bank (een deel van) uw belastingschuld heeft betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.