Wat is de algemene heffingskorting en hoeveel krijg ik?

De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond.

Als u in loondienst bent, krijgt u deze korting via uw werkgever. Hebt u een uitkering? Dan krijgt u de algemene heffingskorting via de uitkeringsinstantie.

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw inkomen stijgt. De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van uw belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit percentage vindt u in de tabellen voor de algemene heffingskorting.

Hebt u het hele jaar de AOW-leeftijd? Dan is het bedrag van de algemene heffingskorting en het percentage waarmee die verminderd wordt, lager.

Tabellen algemene heffingskorting

Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting

Hebt u geen of een laag inkomen? En hebt u meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan betalen wij de algemene heffingskorting aan u uit.

Vanaf 2023 betalen we geen algemene heffingskorting meer uit aan de minstverdienende partner, als deze geboren is na 1962. De algemene heffingskorting wordt al sinds 2009 afgebouwd. Als u of uw fiscale partner niet of weinig verdient, hangt het af van uw leeftijd of u met deze afbouw te maken krijgt.

In de tabel afbouw algemene heffingskorting staat het bedrag aan algemene heffingskorting dat u maximaal uitbetaald kan krijgen. Dit is wel afhankelijk van de verschuldigde belasting van uw fiscale partner.

Tabel afbouw algemene heffingskortingen
Jaar Geboren vóór 1963 Geboren na 1962
2024 € 3.362 € 0
2023 € 3.070 €  0
2022 € 2.888 € 193

Uw partner bereikt de AOW-leeftijd

Dit kan gevolgen hebben voor de uitbetaling. Lees hier waar u op moet letten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.