Waarde verhuurde woning en erfpacht

Verhuurt u een woning waarvan u de grond in erfpacht hebt? Bij erfpacht vermindert u de WOZ-waarde met de waarde van de toekomstige erfpachtcanons. De waarde van de toekomstige erfpachtcanons is 17 keer de jaarlijkse erfpachtcanon.

Huurbescherming en erfpacht

Verhuurt u een woning waarvan u de grond in erfpacht hebt en heeft de huurder recht op huurbescherming? Verminder dan eerst de WOZ-waarde met de waarde van de toekomstige erfpachtcanons. Bereken vervolgens het percentage waarmee u de aangepaste WOZ-waarde vermenigvuldigt.

Voorbeeld

U verhuurt in 2023 een woning voor € 750 per maand. De WOZ-waarde van de woning op 1 januari van het jaar ervoor is € 246.000. U betaalt jaarlijks € 300 erfpacht. U vermindert eerst de WOZ-waarde met de waarde van de toekomstige erfpachtcanons door de jaarlijkse erfpachtcanon te vermenigvuldigen met 17. € 300 x 17 = € 5.100. De aangepaste WOZ-waarde is dan € 246.000 - € 5.100 = € 240.900.

Vervolgens berekent u de jaarhuur door de huur van de 1e huurmaand te vermenigvuldigen met 12. De jaarhuur is € 750 x 12 = € 9.000.

Bereken dan hoeveel procent de jaarhuur is van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar ervoor: (€ 9.000 : € 240.900) x 100 = 3,73%.

Zoek in de eerste 2 kolommen van de tabel waarde verhuurde of verpachte woning het percentage jaarhuur dat voor uw woning geldt. Lees in de 3e kolom af welk percentage van de WOZ-waarde daarbij hoort. 3,73% ligt tussen 3,0% en 4%. Daarbij hoort het percentage van 90. Voor deze verhuurde woning geeft u aan 90% van € 240.900 = € 216.810.

Verhuur zelfstandig deel

Verhuurt u een zelfstandig deel van een groter gebouw? En kan het verhuurde deel niet worden verkocht zonder het pand te splitsen? U vermindert dan eerst de WOZ-waarde van dit gedeelte met € 20.000. Daarna vermindert u de WOZ-waarde met 20 keer de jaarlijkse erfpachtcanon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.