Tabel waarde verhuurde of verpachte woning

In onderstaande tabel staat per jaar met welk percentage u de WOZ-waarde van de verhuurde woning moet vermenigvuldigen. DWOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld.

Tabel 2021, 2020 en 2019: percentage waarmee WOZ-waarde moet worden vermenigvuldigd
Percentage jaarhuur van de WOZ-waarde Percentage van de WOZ-waarde
tot en met 1,0 45
vanaf 1,1 tot en met 2,0 51
vanaf 2,1 tot en met 3,0 56
vanaf 3,1 tot en met 4,0 62
vanaf 4,1 tot en met 5,0 67
vanaf 5,1 tot en met 6,0 73
vanaf 6,1 tot en met 7,0 78
vanaf 7,1 85

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.