Overige onroerende zaken

Bij 'overige onroerende zaken' gaat het onder andere om:

  • een woning die u verhuurt
  • een garage die niet naast de eigen woning lag, maar een paar straten verder
  • een los perceel, zoals een weiland

Onder 'overige onroerende zaken' valt niet de eigen woning die uw hoofdverblijf was in het jaar van aangifte. Deze geeft u aan bij ‘Eigen woning’ in box 1 (inkomen uit werk en woning).

Waarde woning als overige onroerende zaak

Hebt u een woning in Nederland die u aangeeft als overige onroerende zaak? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Deze staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente aan het begin van het jaar van aangifte.

Is het een woning in het buitenland? Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Let op!

Verhuurt u een niet-zelfstandig deel van de woning die uw hoofdverblijf is? En voldoet u aan de voorwaarden van de kamerverhuurvrijstelling? Dan valt het verhuurde deel niet in box 3, maar onder de eigenwoningregeling.

Waarde verhuurde woning in Nederland

Hebt u de woning geheel of gedeeltelijk verhuurd of verpacht? Dan geeft u niet de huur- of pachtinkomsten op. Ook mag u de kosten die u maakt niet aftrekken. U geeft in plaats daarvan de WOZ-waarde aan. Heeft de huurder recht op huurbescherming? Dan geeft u voor de verhuurde woning het percentage aan van de WOZ-waarde uit de tabel waarde verhuurde of verpachte woning. Lees meer hierover bij Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak.

Verhuurt u een deel van de woning? En hebt u geen aparte WOZ-beschikking voor dat deel van de woning? Dan moet u eerst de WOZ-waarde van het verhuurde deel van de woning vaststellen.

Er zijn bijzondere regelingen voor een:

Waarde verhuurde woning buiten Nederland

Staat de verhuurde of verpachte woning buiten Nederland? En geldt in dat land bij verhuur van een woning een vergelijkbare regeling als het Nederlandse recht op huurbescherming? Of geldt in dat land voor pacht een vergelijkbare regeling als in Nederland? Dan gaat het om een percentage van de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde en onverhuurde staat. Lees meer hierover bij Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak.

Andere overige onroerende zaken

U geeft voor andere overige onroerende zaken de waarde aan in het economisch verkeer op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.