Waarde duurzaam verpachte woning

Hebt u een woning (geheel of gedeeltelijk) duurzaam verpacht? Dan is de waarde ervan lager dan de WOZ-waarde van die woning.

U verpacht een woning duurzaam als u met de pachter een pachtovereenkomst hebt voor ten minste 12 jaar. Het moet een reguliere, schriftelijke pachtovereenkomst zijn, die door de Grondkamer is goedgekeurd.

U berekent de waarde van de duurzaam verpachte woning op dezelfde manier als van een verhuurde woning. Het bedrag dat u jaarlijks aan pacht ontvangt, is de jaarhuur. Geef dan het percentage aan van de WOZ-waarde uit de Tabel waarde verhuurde of verpachte woning.

Verpacht u de woning niet duurzaam? Dan geeft u van de woning de WOZ-waarde aan met peildatum 1 januari van het jaar ervoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.