Tabel waarde verhuurde of verpachte woning

In onderstaande tabel staat per jaar met welk percentage u de WOZ-waarde van de verhuurde woning moet vermenigvuldigen. De WOZ-waarde wordtdoor de gemeente vastgesteld.

Tabel 2022, 2021 en 2020: percentage waarmee WOZ-waarde moet worden vermenigvuldigd
Percentage jaarhuur van de WOZ-waarde is meer dan Maar niet meer dan Percentage van de WOZ-waarde
0 % 1 % 45 %
1 % 2 % 51 %
2 % 3 % 56 %
3 % 4 % 62 %
4 % 5 % 67 %
5 % 6 % 73 %
6 % 7 % 78 %
7 % - 85 %

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.