Positieve/negatieve hypotheekverklaring

Een positieve/negatieve hypotheekverklaring biedt geen volledige zekerheid voor de bv. Banken nemen er meestal geen genoegen mee. Daarom kunt u deze verklaring doorgaans niet gebruiken als zekerheid voor een zakelijke lening.

Wat is een positieve/negatieve hypotheekverklaring?

Een positieve/negatieve verklaring is een verklaring van u dat u geen hypotheek op uw eigen woning vestigt voor derden. Zo’n hypotheekverklaring wordt niet ingeschreven in het hypotheekregister. Hierdoor heeft de bv geen voorrang op andere leningen als u gedwongen bent uw woning te verkopen.

Ook is sprake van een positieve/negatieve hypotheekverklaring als u aan de bv toezegt dat u ten behoeve van de bv een hypotheek op uw privé woning zult vestigen als u (tijdelijk) niet kunt voldoen aan uw verplichtingen aan de bv (rente en/of aflossing).

Voorbeeld

U hebt bij uw woning door een aannemer een zwembad en een jacuzzi laten aanleggen. Dat kostte € 30.000. U kunt dit niet betalen. Daarnaast hebt u bij uw bv een lening afgesloten voor € 165.000. Hiervoor hebt u aan uw bv een positieve/negatieve hypotheekverklaring afgegeven.

De aannemer wil nu uw woning verkopen, om op die manier zijn € 30.000 te krijgen. Het huis wordt verkocht voor € 180.000. Omdat de bv geen hypothecaire zekerheid heeft, wordt de opbrengst van de woning evenredig verdeeld tussen de aannemer en de bv. Uw totale schuld is € 195.000 (€ 30.000 + € 165.000) en er is € 180.000 te verdelen. Uw schuld aan de bv wordt dan gedeeld door de totale schuld. De bv krijgt € 152.308 (€ 165.000/€ 195.000 x € 180.000). De aannemer ontvangt de rest: € 27.692.

Doordat u geen hypothecaire zekerheid had afgesproken met de bv, was die zekerheid uiteindelijk minder waard.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.