Beroepsgroepen voor de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft gevolgen voor verschillende beroepsgroepen. Het gaat daarbij onder andere om:

Deze beroepsgroepen moeten bijvoorbeeld om risicogebaseerd cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Ook gelden er andere verplichtingen. Die kunnen per beroepsgroep verschillen. Bureau Toezicht Wwft houdt toezicht op de naleving van de Wwft door deze beroepsgroepen.

Daarnaast zijn er verplichtingen voor bijvoorbeeld banken, casino's, trustkantoren, notarissen, advocaten en belastingadviseurs. Op deze financiële instellingen en andere beroepsgroepen houden andere toezichthouders toezicht. Dit zijn: DNB, AFM, Bureau Financieel Toezicht, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Kansspelautoriteit.

Aan- en verkopers van goederen

U koopt of verkoopt beroeps- of bedrijfsmatig goederen.

Cliëntenonderzoek

U moet cliëntenonderzoek doen bij de aan- of verkoop van goederen:

 • als de contante betaling € 10.000 of meer is (of de waarde daarvan in vreemde valuta)

Let op!

Als een cliënt contant geld stort op uw bankrekening, is dat ook een contante betaling. Dit geldt ook als u contant geld stort op de bankrekening van een cliënt.

Transactie melden

U moet transacties melden bij de aan- of verkoop van goederen:

 • het gaat om een contante betaling van € 10.000 of meer en u denkt dat uw cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering
  Het maakt niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt of in delen of termijnen.
 • als het gaat om een contante betaling van € 20.000 of meer bij de aan- of verkoop van de volgende goederen:
  • voertuigen
  • schepen
  • antiquiteiten
  • edelstenen
  • edele metalen
  • sieraden
  • juwelen

Wanneer hoeft u niets te doen?

U hoeft niets te doen bij de aan- of verkoop van goederen:

 • als de contante betaling minder dan € 10.000 is
 • als betalingen niet contant gedaan worden, maar bijvoorbeeld via de bank of met een creditcard

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de leidraad voor aan- en verkopers van goederen. U kunt op deze pagina ook risicomatrixen downloaden voor handelaren in edelstenen en edelmetalen, antiek, vaartuigen, voertuigen en wooninrichting.

Bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen

U bemiddelt bij de aan- en verkoop van bepaalde goederen.

Cliëntenonderzoek

U moet cliëntenonderzoek doen als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van de volgende goederen:

 • voertuigen
 • schepen
 • kunstvoorwerpen
 • antiquiteiten
 • edelstenen
 • edele metalen
 • sieraden
 • juwelen

Transactie melden

U moet transacties melden als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van de hierboven genoemde goederen én:

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
  Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het bedrag is en of dit bedrag wel of niet contant betaald wordt.
 • als het gaat om een contante betaling van € 20.000 of meer

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de leidraad voor bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Aan- en verkopers van kunstvoorwerpen

U koopt of verkoopt beroeps- of bedrijfsmatig kunstvoorwerpen.

Cliëntenonderzoek

U moet cliëntenonderzoek doen bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen:

 • als u een zakelijke relatie aangaat waarbij de betaling € 10.000 of meer is (of de waarde daarvan in vreemde valuta)
  Het maakt niet uit of dit een contante betaling is of niet.
 • als het gaat om een betaling van € 15.000 of meer (of de waarde daarvan in vreemde valuta)
  Het maakt niet uit of dit een contante betaling is of niet.
 • als het gaat om een betaling van € 10.000 of meer en u denkt dat uw cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme
  Het maakt niet uit of dit een contante betaling is of niet.

Transactie melden

U moet transacties melden bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen:

 • als het gaat om een betaling van € 10.000 of meer en u denkt dat uw cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme
  Het maakt niet uit of dit een contante betaling is of niet.
 • als het gaat om een contante betaling van € 20.000 of meer
  Het maakt niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt, of in delen of termijnen.

Wanneer hoeft u niets te doen?

U hoeft niets te doen bij de aan- of verkoop van kunstvoorwerpen:

 • als het gaat om een betaling minder dan € 10.000

Let op!

Het maakt bij transacties van kunstvoorwerpen niet uit of het bedrag wel of niet contant betaald wordt.

Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken en huurovereenkomsten

Cliëntenonderzoek

U moet cliëntenonderzoek doen bij de bemiddeling in onroerende zaken en huurovereenkomsten:

 • bij iedere opdracht

Let op!

U moet niet alleen cliëntenonderzoek doen naar uw cliënt zelf, maar ook naar de wederpartij van uw cliënt. De wederpartij is de partij met wie uw cliënt daadwerkelijk een overeenkomst sluit die door uw bemiddeling tot stand is gekomen.

Transactie melden

U moet transacties melden bij de bemiddeling in onroerende zaken en huurovereenkomsten:

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
 • als het gaat om een transactie van € 10.000 of meer in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta
  Het maakt niet uit of dit bedrag aan u is betaald of door uw tussenkomst aan een derde.

Wanneer hoeft u niets te doen?

U hoeft niets te doen bij de bemiddeling in onroerende zaken en huurovereenkomsten:

 • als de maandelijkse huur bij een huurovereenkomst minder dan € 10.000 is

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de leidraad voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Taxateurs van onroerende zaken

Cliëntenonderzoek

U bent niet verplicht om cliëntenonderzoek te doen bij taxatie van onroerende zaken.

Transactie melden

U moet transacties melden bij taxatie van onroerende zaken:

 • als u ongebruikelijke feiten en omstandigheden ziet die met witwassen of terrorismefinanciering te maken kunnen hebben
 • als het gaat om een transactie van € 10.000 of meer in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta
  Het maakt niet uit of dit bedrag aan u is betaald of door uw tussenkomst aan een derde.

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de leidraad voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Exploitanten van pandhuizen

U bent exploitant van een pandhuis als u beroeps- of bedrijfsmatig pandbeleningen aanbiedt. Uw aan- en verkopen van goederen vallen onder de Wwft-regels van exploitanten van pandhuizen en niet onder de regels voor aan- en verkopers van goederen.

Cliëntenonderzoek

U moet als exploitant cliëntenonderzoek doen:

 • bij iedere transactie

Transactie melden

U moet als exploitant transacties melden:

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
  Het maakt hierbij niet uit hoe hoog de waarde van de transactie is en hoe uw klant betaalt.
 • als het gaat om een transactie van een goed of goederen door een pandgever met u, voor een bedrag van € 20.000 of meer

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de leidraad voor pandhuizen.

Domicilieverleners

U bent een domicilieverlener als u bedrijfs- of beroepsmatig een adres of een postadres ter beschikking stelt aan een derde. Dit geldt ook als u op beperkte schaal (eenvoudige) receptiewerkzaamheden aanbiedt, zoals de telefoon aannemen en ongeopende poststukken doorsturen.

Cliëntenonderzoek

U moet als domicilieverlener cliëntenonderzoek doen:

 • bij iedere cliënt

Transactie melden

U moet als domicilieverlener transacties melden:

 • als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering

Meer informatie over de relevante wetgeving vindt u in de leidraad voor domicilieverleners. U kunt op deze pagina ook een risicomatrix downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.