Niet-betaalde facturen

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de btw terugbetalen die u te veel hebt afgetrokken.

Wanneer btw terugbetalen?

U betaalt de btw terug:

  • op het moment dat u het factuurbedrag (deels) hebt teruggekregen van de leverancier
  • op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (geheel) gaat betalen
  • maximaal 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur (de 1-jaarstermijn) als u de factuur nog niet hebt betaald

U vult deze btw in op de btw-aangifte over het tijdvak waarin 1 van deze mogelijkheden plaatsvindt.

Let op!

  • Als u, nadat u de btw hebt terugbetaald, de factuur alsnog geheel of gedeeltelijk aan uw leverancier betaalt, kunt u de btw opnieuw als voorbelasting in aftrek brengen.
  • Koopt u als vrijgestelde presterende ondernemer goederen uit het buitenland en hebt u hierover verlegde btw betaald in Nederland? En ontvangt u achteraf een korting? Of stuurt u goederen terug? Dan kunt u de door u betaalde btw (deels) terugvragen. U verrekent de btw die u te veel hebt betaald met een volgende btw-aangifte. Doet u geen periodieke aangifte? In dat geval moet u opnieuw om een incidentele aangifte verzoeken. Dit moet u doen binnen 3 maanden na het tijdvak waarin u de creditfactuur hebt ontvangen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.