Bijzondere facturen

U kunt alleen btw aftrekken over zakelijke uitgaven waarvoor u een juiste factuur ontvangt. In een aantal situaties gelden afwijkende regels.

Brandstofbonnen voor landvoertuigen

Als u btw wilt aftrekken, moeten wij weten dat u daadwerkelijk de afnemer bent. Wat dat voor u betekent, is afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag.

Factuurbedrag is € 100 of minder

Als het factuurbedrag € 100 of minder is, dan mag uw leverancier een vereenvoudigde factuur maken. U hoeft dan alleen aannemelijk te maken dat u de afnemer bent.

Factuurbedrag is meer dan € 100

Bij een factuurbedrag van meer dan € 100, moet u te identificeren zijn als afnemer. Uw naam en adres hoeven niet op de brandstofbon te staan, maar de betaling moet wel naar u herleidbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat u betaalt met pin, creditcard of een tankpas.

Brandstofbonnen voor boten en vliegtuigen

Gebruikt u voor zakelijke doeleinden brandstof voor een boot of een vliegtuig? Dan moet u wel een btw-factuur hebben met daarop de verplichte gegevens op een factuur.

Voorschotnota's en termijnbetalingen

Ontvangt u van tevoren facturen voor goederen of diensten die nog niet zijn geleverd? Dan mag u de btw aftrekken als vaststaat dat het goed of de dienst wordt geleverd. Bijvoorbeeld als u hiervoor een contract hebt getekend. Ook bij deze facturen geldt dat de btw op de factuur moet staan.

Facturen verstuurd door afnemer

In sommige bedrijfstakken stuurt de afnemer een factuur aan de leverancier. Dit is bijvoorbeeld het geval bij distributiebedrijven of bij veilingen. Ook de btw over deze uitgaven kunt u (als afnemer) aftrekken als voorbelasting. Voorwaarde is dat leverancier en afnemer vooraf met elkaar zijn overeengekomen dat zij op deze manier factureren. De leverancier blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de factuur.

Geen juiste factuur, toch btw aftrekken

Voor bepaalde diensten hoeft de leverancier u geen factuur te geven die aan alle eisen voldoet, maar mag u wel btw aftrekken als voorbelasting. Dit geldt voor openbaar vervoer en taxivervoer. Het vervoersbewijs geldt dan als factuur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.