Verlegging bij onderaanneming en personeel uitlenen

Bent u ondernemer in bijvoorbeeld de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbranche of groenvoorziening? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met onderaanneming en het uitlenen van personeel. In deze situaties geldt de verleggingsregeling.

De verleggingsregeling houdt in dat de btw wordt betaald door degene die de prestatie afneemt (de aannemer of de inlener). U leest hier meer over bij Hoe werkt btw verleggen?.

Voor welke werkzaamheden?

De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlenen van personeel geldt alleen voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden, herstellen en schoonmaken.

Deze werkzaamheden komen voornamelijk voor in de sectoren:

  • bouw
  • scheepsbouw
  • schoonmaakbedrijven
  • hoveniers

Wanneer geldt de regeling niet?

De regeling geldt niet voor ontwerpwerkzaamheden door bijvoorbeeld architecten, tekenaars en scheepsontwerpers. Ook voor bewaking, verhuur en dergelijke diensten geldt de regeling niet.

Verder kunt u de verleggingsregeling niet toepassen als u:

  • het werk geheel of grotendeels (meer dan 50%) in uw eigen werkplaats doet
  • werkt aan een goed dat u als onderaannemer hebt verkocht aan de hoofdaannemer

U leest hier meer over bij Uitzonderingen onderaanneming en personeel uitlenen.

Rolverdeling

Bij onderaanneming en uitlenen van personeel blijft de onderaannemer of de uitlener verantwoordelijk voor de verlegde btw. Meer hierover leest u bij Rolverdeling bij onderaanneming en personeel uitlenen.

Let op!

Maakt u gebruik van een buitenlandse onderaannemer of uitlener van personeel die geen vaste inrichting voor de btw in Nederland heeft, dan geldt de verleggingsregeling voor prestaties door buitenlandse ondernemers.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.