Verlegging bij onderaanneming en personeel uitlenen

Bent u ondernemer in bijvoorbeeld de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbranche of groenvoorziening? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met onderaanneming en het uitlenen van personeel. In deze situaties geldt de verleggingsregeling.

De verleggingsregeling houdt in dat de btw wordt verschuldigd door degene die de prestatie afneemt (de aannemer of de inlener). Waar u rekening mee moet houden leest u bij Hoe werkt btw verleggen.

In welke sectoren?

De toepassing van de verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlening van personeel is niet beperkt tot een aantal sectoren. De verleggingsregeling geldt onder andere in de volgende sectoren:

  • bouw
  • scheepsbouw
  • schoonmaakbedrijven
  • hoveniers

Voor welke werkzaamheden?

De verleggingsregeling bij onderaanneming en uitlening van personeel geldt voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, aanleggen, onderhouden, herstellen en schoonmaken.

Wanneer geldt de regeling niet?

De regeling geldt niet voor ontwerpwerkzaamheden door bijvoorbeeld architecten, tekenaars en scheepsontwerpers. Ook voor bewaking, verhuur en dergelijke diensten geldt de regeling niet.

Verder kunt u de verleggingsregeling niet toepassen als u:

U leest hier meer over bij Uitzonderingen onderaanneming en personeel uitlenen.

Rolverdeling

Bij onderaanneming en uitlenen van personeel blijft de onderaannemer of de uitlener verantwoordelijk voor de verlegde btw. Meer hierover leest u bij Rolverdeling bij onderaanneming en personeel uitlenen.

Let op!

Maakt u gebruik van een buitenlandse onderaannemer of uitlener van personeel die geen vaste inrichting in Nederland heeft, dan geldt de verleggingsregeling voor prestaties door buitenlandse ondernemers.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.