Rolverdeling bij onderaanneming en personeel uitlenen

Bij de verleggingsregeling voor onderaanneming en het uitlenen van personeel spelen de volgende personen een rol:

  • hoofdaannemer
  • onderaannemer
  • uitlener en inlener van personeel
  • eigenbouwer

Hoofdaannemer

Een hoofdaannemer werkt voor een opdrachtgever in de bouw, scheepsbouw of schoonmaakbranche. De opdrachtgever is nooit de werkgever van de hoofdaannemer. Als de hoofdaannemer werk uitbesteedt aan een onderaannemer, verlegt de onderaannemer de btw naar de hoofdaannemer.

Onderaannemer

Een onderaannemer werkt in opdracht van een hoofdaannemer. De onderaannemer verlegt de btw over de werkzaamheden naar de hoofdaannemer.

Een aannemer kan tegelijkertijd onderaannemer en hoofdaannemer zijn. Als aannemer A werk uitbesteedt aan aannemer B, is A hoofdaannemer en B onderaannemer. Aannemer B kan dit werk daarna weer uitbesteden aan aannemer C. Dan is C onderaannemer van hoofdaannemer B.

In dat geval verlegt aannemer C de btw naar aannemer B. Aannemer B geeft in de btw-aangifte de verlegde btw op als te betalen btw, en trekt deze af als voorbelasting. Vervolgens verlegt aannemer B de btw naar aannemer A. Aannemer A geeft in de btw-aangifte de door aannemer B verlegde btw ook weer op als te betalen btw, en trekt deze af als voorbelasting.

Uitlener en inlener van personeel

Een uitlener van personeel stelt werknemers ter beschikking aan een andere ondernemer, de inlener. De uitgeleende werknemers werken aan de opdracht waarvoor zij zijn ingehuurd door de inlener, maar blijven in dienst van de uitlener. Bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf dat medewerkers uitleent aan een ander schoonmaakbedrijf. Het bedrijf dat personeel uitleent, verlegt de btw over deze werkzaamheden naar de inlener.

Eigenbouwer

Eigenbouwers zijn ondernemers die zonder opdracht van een opdrachtgever in de normale uitoefening van hun bedrijf een project uitvoeren van stoffelijke aard dat betrekking heeft op onroerende zaken of schepen. Een eigenbouwer wordt ook als aannemer aangemerkt.

Als de ondernemer de werkzaamheden helemaal uitbesteedt, is de ondernemer alleen in 1 van de volgende gevallen eigenbouwer:

  • De ondernemer voert regelmatig de werkzaamheden (deels) zelf uit. Bijvoorbeeld een woningcorporatie die voor het uitvoeren van onderhoudswerk eigen personeel heeft, maar dat werk ook uitbesteedt.
  • Het gaat om fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen, en deze werkzaamheden vallen onder de normale activiteiten van het bedrijf. De ondernemer moet de werkzaamheden deels zelf uitvoeren of ten minste de algehele leiding over de werkzaamheden houden. Dat laatste is het geval als de eigen technische of organisatorische kennis een veel grotere rol speelt dan bij een 'normale' opdrachtgever. Bijvoorbeeld een woningcorporatie die regelmatig nieuwbouw realiseert en daarbij de algehele leiding heeft.

Steeds moet aan de hand van concrete omstandigheden van het betrokken bedrijf en van de werkzaamheden worden beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van eigenbouwerschap.

Als een eigenbouwer het werk door een ander laat uitvoeren, geldt de eigenbouwer als aannemer. Degene aan wie de eigenbouwer het werk uitbesteedt, is dan de onderaannemer. De onderaannemer verlegt de btw naar de eigenbouwer/aannemer.

Zekerheid over eigenbouwerschap krijgen

De vraag of er sprake is van een ‘eigenbouwer’ speelt bijvoorbeeld bij projectontwikkelaars en woningbouwbedrijven. Er zal per geval moeten worden beoordeeld of er sprake is van eigenbouwerschap.

Wilt u vooraf zekerheid of wij u als eigenbouwer zien? Dan kunt u vragen om een vooroverleg. Dat doet u schriftelijk. Er zijn een aantal eisen waaraan uw verzoek moet voldoen. Als wij u als eigenbouwer zien dan kunt u in het verzoek vragen om een Verklaring  Eigenbouwerschap.

Werkt u als aannemer? En handelt uw opdrachtgever als eigenbouwer? Dan kunt u bij uw opdrachtgever om een kopie van de Verklaring Eigenbouwerschap vragen. Deze verklaring wordt door de Belastingdienst afgegeven aan eigenbouwers als die daarom vragen. Zo weet u zeker dat u de btw kunt verleggen.

Let op!

Een overheidsinstantie is vaak geen ondernemer voor de btw. Zij kan dan ook geen eigenbouwer zijn. Handelt een overheidsinstantie als ondernemer? En vraagt zij u om de btw naar haar te verleggen? Dan raden wij u aan om een verklaring van eigenbouwerschap op te vragen bij uw opdrachtgever.

Meningsverschil over verleggingsregeling

Hebt u als hoofdaannemer of onderaannemer een meningsverschil over de verleggingsregeling? Dan neemt u contact op met het belastingkantoor waar de hoofdaannemer onder valt. Is er een eigenbouwer betrokken bij het meningsverschil? Neem dan contact op met het belastingkantoor waar de eigenbouwer onder valt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.