Lijst van vrijgestelde en belaste werkzaamheden arbodiensten

Soort dienst

Dienst houdt 
verband met

Belast of 
vrijgesteld

Ziek/herstelmelding

 

Belast

Administratie eigen verklaring

 

Belast

Eigen verklaring beoordeling

 

Vrijgesteld

Huisbezoek

 

Vrijgesteld

Verzuim-/re-integratiespreekuren

Telefonisch spreekuur

Vrijgesteld

Interne afstemming

Vrijgesteld

Administratie van verzuim/re-integratieactiviteiten

Vrijgesteld

Reistijd in het kader van verzuim/re-integratie

Vrijgesteld

Opvragen inlichtingen

Vrijgesteld

Overdracht dossier

Vrijgesteld

Coördinatie

Vrijgesteld

Groepsrapportage

Vrijgesteld

Detachering op certificaat arbodienst

 

Belast

Werkplekbezoek

 

Belast

Analyse/diagnose

 

Vrijgesteld

Re-integratiemanagement

Re-integratieverslag

Belast

Toetsing/advies plan van aanpak

 

Belast

Consult arbeidsdeskundige

 

Belast

Signalering/melding ziek/hersteld aan UWV

 

Belast

Regresmelding

 

Belast

Ambermelding

 

Belast

Vangnetmelding

 

Belast

SMO/SMT

 

Belast

Overleg werkgever

 

Belast

Overleg or

 

Belast

Overleg curatieve sector

 

Vrijgesteld

Overleg UWV

 

Belast

Arbeidsgezondheidskundig spreekuur

 

Vrijgesteld

Interventie

Rapportage interventie

Vrijgesteld

Interdisciplinair case-overleg

 

Belast

Melding bedrijfsongevallen

 

Belast

Melding beroepsziekte

 

Belast

Keuringen/geneeskundige onderzoeken voor 
besluiten werkgever

 

Belast

Keuringen/geneeskundige onderzoeken voor 
medische check-up

 

Vrijgesteld

PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek)

Voorbereiding Spreekuur voor PAGO

Vrijgesteld

PAGO-consult

Vrijgesteld

Advies

Vrijgesteld

Analyse resultaten

Vrijgesteld

Opstellen PAGO-rapport

Vrijgesteld

PAGO-evaluatie

Vrijgesteld

Administratie PAGO

Vrijgesteld

Biometrie/deelonderzoeken

 

Vrijgesteld

Laboratorium

 

Vrijgesteld

Vaccineren

 

Vrijgesteld

Vertrouwenspersoon

 

Belast

Risico-inventarisatie en -evaluatie

 

Belast

Adviseren over arbobeleid

 

Belast

Adviseren over arbeidshygiëne

 

Belast

Adviseren over veiligheid

 

Belast

Adviseren over ergonomie

 

Belast

A&O advisering

 

Belast

Adviseren over bedrijfshulpverlening

 

Belast

Advies door arbeidsdeskundige

 

Belast

Bedrijfsrondgang

 

Belast

Adviseren over milieu

 

Belast

Opleiding & training

 

Belast

Jaarverslag/jaarplan

 

Belast

Voorlichting

 

Belast

Accountmanagement

 

Belast

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.