Lijst van vrijgestelde en belaste werkzaamheden arbodiensten

Soort dienst

Dienst houdt 
verband met

Belast of 
vrijgesteld

Ziek/herstelmelding

Belast

Administratie eigen verklaring

Belast

Eigen verklaring beoordeling

Vrijgesteld

Huisbezoek

Vrijgesteld

Verzuim-/re-integratiespreekuren

Telefonisch spreekuur

Vrijgesteld

Interne afstemming

Vrijgesteld

Administratie van verzuim/re-integratieactiviteiten

Vrijgesteld

Reistijd in het kader van verzuim/re-integratie

Vrijgesteld

Opvragen inlichtingen

Vrijgesteld

Overdracht dossier

Vrijgesteld

Coördinatie

Vrijgesteld

Groepsrapportage

Vrijgesteld

Detachering op certificaat arbodienst

Belast

Werkplekbezoek

Belast

Analyse/diagnose

Vrijgesteld

Re-integratiemanagement

Re-integratieverslag

Belast

Toetsing/advies plan van aanpak

Belast

Consult arbeidsdeskundige

Belast

Signalering/melding ziek/hersteld aan UWV

Belast

Regresmelding

Belast

Ambermelding

Belast

Vangnetmelding

Belast

SMO/SMT

Belast

Overleg werkgever

Belast

Overleg or

Belast

Overleg curatieve sector

Vrijgesteld

Overleg UWV

Belast

Arbeidsgezondheidskundig spreekuur

Vrijgesteld

Interventie

Rapportage interventie

Vrijgesteld

Interdisciplinair case-overleg

Belast

Melding bedrijfsongevallen

Belast

Melding beroepsziekte

Belast

Keuringen/geneeskundige onderzoeken voor 
besluiten werkgever

Belast

Keuringen/geneeskundige onderzoeken voor 
medische check-up

Vrijgesteld

PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek)

Voorbereiding Spreekuur voor PAGO

Vrijgesteld

PAGO-consult

Vrijgesteld

Advies

Vrijgesteld

Analyse resultaten

Vrijgesteld

Opstellen PAGO-rapport

Vrijgesteld

PAGO-evaluatie

Vrijgesteld

Administratie PAGO

Vrijgesteld

Biometrie/deelonderzoeken

Vrijgesteld

Laboratorium

Vrijgesteld

Vaccineren

Vrijgesteld

Vertrouwenspersoon

Belast

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Belast

Adviseren over arbobeleid

Belast

Adviseren over arbeidshygiëne

Belast

Adviseren over veiligheid

Belast

Adviseren over ergonomie

Belast

A&O advisering

Belast

Adviseren over bedrijfshulpverlening

Belast

Advies door arbeidsdeskundige

Belast

Bedrijfsrondgang

Belast

Adviseren over milieu

Belast

Opleiding & training

Belast

Jaarverslag/jaarplan

Belast

Voorlichting

Belast

Accountmanagement

Belast

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.