Vrijstelling in de gezondheidszorg

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw.

De vrijstelling van btw geldt voor:

Meerdere partijen? Dan is de vrijstelling niet altijd van toepassing

Vaak zijn er, naast de dienstverrichter en de patiënt, nog 1 of meer partijen betrokken bij de overeenkomst tot het verrichten van de medische behandelingen, bijvoorbeeld een zorginstelling of een bemiddelingsorganisatie. In deze situatie geldt de vrijstelling niet altijd. Dan moeten we beoordelen of de dienst die u verricht wordt gezien als ‘het ter beschikking stellen van arbeid’ (belast met btw) of als ‘aanneming van werk’ (vrijgesteld van btw als u aan de voorwaarden voldoet). Daarbij kijken we onder andere naar de contractuele voorwaarden tussen u en uw opdrachtgever.

Wilt u graag zeker weten of u de wet op de juiste manier toepast? Stuur dan een schriftelijk verzoek tot vooroverleg naar uw belastingkantoor.

Let op
Hebt u meerdere opdrachtgevers? Of hebt u verschillende overeenkomsten bij dezelfde opdrachtgever? Bepaal dan voor elke opdracht afzonderlijk of u daarvoor btw moet berekenen, of dat de dienst is vrijgesteld.

Bent u eerder door ons geregistreerd als ondernemer met alleen vrijgestelde prestaties? En verricht u nu ook diensten waarvoor u wel btw moet berekenen? U moet dan btw-aangifte gaan doen. Stuur een brief naar uw belastingkantoor, en zet daarin vanaf welke datum u btw-belaste prestaties verricht.

Uitlenen van personeel

Voor het uitlenen van personeel mag u onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toepassen. Bekijk deze voorwaarden in het Besluit Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus die personeel in de zorg uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten. Dit geldt ook als dat personeel een BIG-registratie heeft (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.