Vrijstelling in de gezondheidszorg

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw.

De vrijstelling van btw geldt voor:

Uitlenen van personeel

Voor het uitlenen van personeel mag u onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toepassen. Kijk in het Besluit Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel voor deze voorwaarden.

Door de coronacrisis blijft de uitleen van zorgpersoneel voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 buiten de heffing van btw als u voldoet aan de voorwaarden. Lees meer over de voorwaarden.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus die personeel in de zorg uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten. Dit geldt ook als dat personeel een BIG-registratie heeft (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.