Bezwaar maken tegen bpm - hoe werkt dat?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de bpm die u moet betalen. En dan?

U kunt bezwaar maken

Stuur ons een brief. Doe dat wel binnen 6 weken nadat u de bpm betaalde, of binnen 6 weken na de datum op de naheffingsaanslag of beschikking.

Zet in ieder geval in de brief:

  • met welke beslissing u het niet eens bent
  • waarom u het er niet mee eens bent
  • uw naam en adres, of de naam en het adres van uw onderneming
  • (eventueel) de naam van uw belastingconsulent
  • uw telefoonnummer
  • het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer
  • de datum en uw handtekening

Stuur de brief naar:

Belastingdienst
Postbus 3
6400 AA Heerlen

Wanneer krijg ik een reactie op mijn brief?

Wij doen ons best om binnen 6 weken te reageren op uw bezwaar. Soms duurt het langer. Lees meer over de maximum termijn van 12 weken. Als er gegevens missen in uw bezwaar, dan krijgt u daarover bericht van ons.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.