Inrichtingseisen kampeerauto/ camper

De binnenruimte moet een (denkbeeldig) rechthoekig blok kunnen bevatten, met een hoogte van minimaal 170 cm over een lengte van minimaal 200 cm en over een breedte van minimaal 90 cm. De binnenruimte is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats, waarbij de stoelen in de achterste stand staan.

De binnenruimte van uw kampeerauto moet voorzien zijn van:

 • minimaal 2 vaste zitplaatsen
  Dit mogen de bestuurderszitplaats en bijrijderszitplaats zijn. Maar dan moeten deze stoelen wel kunnen draaien, zodat ze in de binnenruimte gebruikt kunnen worden.
 • een vaste tafel
  De tafel mag zo bevestigd zijn, dat u die eenvoudig kunt verwijderen.
 • slaapplaatsen voor minimaal 2 personen
  Dit mogen slaapplaatsen zijn die u met behulp van de zitplaatsen maakt. Maar niet met de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder. De minimale afmetingen van de slaapplaatsen zijn:
  • bij 1 tweepersoonsslaapplaats: minimaal 180 cm lang en minimaal 110 cm breed
  • bij 2 of meer afzonderlijke slaapplaatsen: minstens 2 slaapplaatsen zijn minimaal 180 cm lang en minimaal 60 cm breed
 • minimaal 2 vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten
 • een vast keukenblok bestemd voor gebruik in de binnenruimte
  Het werkblad is minimaal 60 cm hoog, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer.
 • een vast ingebouwde kookgelegenheid bestemd voor gebruik in de binnenruimte
  Dit mag een vaste magnetron zijn die stroom krijgt door een energiebron die in de kampeerauto aanwezig is.

Let op!

U moet alle genoemde faciliteiten op een normale manier vanuit de binnenruimte kunnen bereiken en gebruiken.

Afwijkende hoogte

Het kampeerautotarief kan ook worden toegepast als de binnenruimte een hoogte heeft van 130 cm. Het dak moet dan zijn voorzien van een (uitklapbare) permanent aangebrachte gesloten dakconstructie. Door deze constructie kan de binnenruimte worden verhoogd tot ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 100 cm en een breedte van ten minste 90 cm. Dit geldt alleen als de kampeerauto ook aan alle andere inrichtingseisen voldoet.

Zijn aan de binnenkant van de binnenruimte materialen aangebracht tegen de wanden, de vloer of het plafond? Dan gaan we voor de beoordeling van de vraag of de binnenruimte voldoet aan de vereiste afmetingen uit van de verkleinde ruimte. Dat geldt voor zowel het blok van 170 x 200 x 90 cm als voor het blok van 130 x 200 x 90 cm.

Let op!

De bestuurders- en bijrijdersstoel moeten in de achterste stand staan bij het meten en bepalen van de binnenruimte.

Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm)

Hebt u het motorrijtuig, bijvoorbeeld een bestelauto, omgebouwd tot kampeerauto? Dan moet u misschien ook aangifte doen voor de bpm. Op belastingdienst.nl/bpm vindt u meer informatie.

Volkswagen Transporter

Voor de Volkswagen Transporter waarbij de motor van fabriekswege achterin is geplaatst, is het volgende goedgekeurd. Valt de datum eerste toelating tot de weg die de RDW heeft toegekend, vóór 1 januari 1994? Dan kunnen de criteria voor de binnenruimte worden toegepast alsof de motor niet achterin is geplaatst. De datum eerste toelating tot de weg kan een eerdere datum zijn dan de datum van kentekenbewijs deel I of deel IA. Bijvoorbeeld bij ingevoerde motorrijtuigen.

Overgangsregeling 1 mei 2002

De eis van het rechthoekige blok van 170 x 200 x 90 cm is niet van toepassing als is voldaan aan het volgende:

 • Al vóór 1 mei 2002 is een beschikking voor het motorrijtuig afgegeven voor toepassing van het kampeerautotarief.
 • Het kampeerautotarief was ook op 1 mei 2002 op dit motorrijtuig van toepassing.
 • Het motorrijtuig voldeed aan de overige inrichtingseisen die golden op het moment van de afgegeven beschikking.

Met de overgangsregeling kan bij een wisseling van houderschap ook de nieuwe houder in aanmerking komen voor het kampeerautotarief. Dit gebeurt dan op basis van de beschikking die wij vóór 1 mei 2002 hebben afgegeven. Het motorrijtuig moet blijven voldoen aan de inrichtingseisen die golden op het moment van de afgegeven beschikking. Blijkt na het afgeven van de beschikking dat wij deze ten onrechte hebben afgegeven? Dan trekken wij de beschikking alsnog in. De overgangsregeling is dan niet van toepassing.

Is een kampeerauto's op 1 mei 2002 15 jaar of ouder en van fabriekswege ingericht als kampeerauto? Deze kampeerauto hoeft niet te voldoen aan alle hiervoor vermelde inrichtingseisen.

 • Bepalend voor de leeftijd van de kampeerauto is de datum van het kentekenbewijs deel l of (lA of als dit een eerdere datum is) de 'datum eerste toelating op de weg' door de RDW heeft toegekend.
 • U moet kunnen aantonen dat het motorrijtuig van fabriekswege is ingericht als kampeerauto.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.