Deelnemen aan de overgangsregeling voor oldtimers

Wilt u deelnemen aan de overgangsregeling voor oldtimers? En voldoet u aan de voorwaarden voor de overgangsregeling? Als u het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers invult en terugstuurt, dan sturen wij een rekening. 

Betaalt u de belasting volledig en op tijd met het kenmerk dat op de rekening staat? Dan neemt u deel aan de overgangsregeling. Betaalt u op een andere manier? Maak het geld over op het rekeningnummer van de Belastingdienst. Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk. Als u de belasting niet volledig en op tijd betaalt, neemt u niet deel aan de overgangsregeling. U betaalt dan het normale tarief.

Let op!

Als u op dit moment het reguliere tarief betaalt, kunt u pas deelnemen aan de overgangsregeling vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Let op!

Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting bij verkoop, sloop, schorsing, diefstal, export, of bij vrijstelling in de loop van het jaar van uw oldtimer. Ook krijgt u geen teruggaaf van belasting als u zich afmeldt voor deze regeling of als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.