Welk tarief betaal ik voor mijn oldtimer met de overgangsregeling?

Met de overgangsregeling betaalt u per kalenderjaar een kwart van de motorrijtuigenbelasting die u normaal gesproken moet betalen. Om dit bedrag te berekenen, gebruikt u het tarief dat gold op 31 december van het jaar ervoor. Om de motorrijtuigenbelasting voor 2024 te bepalen, rekent u dus uit wat een kwart is van het volledige tarief motorrijtuigenbelasting op 31 december 2023.

Voor de overgangsregeling geldt een maximumtarief per jaar van € 138 voor 2023 en maximaal € 152 voor 2024. U moet betalen voordat het tijdvak begint.

De overgangsregeling en gebruikmaken van de openbare weg in januari, februari en december

Maakt u gebruik van de overgangsregeling? Dan mag het motorrijtuig in januari, februari en december niet op de openbare weg worden gebruikt of geparkeerd. In die maanden mag u alleen op de dag van de keuring met het motorrijtuig naar het keuringsstation rijden voor een APK-keuring. Dit moet u kunnen aantonen. Ook kunt u in die maanden maximaal 2 dagen gebruikmaken van de evenementenregeling.

Wilt u het motorrijtuig toch op openbare weg gebruiken of parkeren in januari, februari of december? Dan moet u doorgeven dat u geen gebruik meer wilt maken van de overgangsregeling. Dit kan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers of een brief. U moet dan over het hele jaar het normale tarief betalen. De motorrijtuigenbelasting die u hebt betaald voor de overgangsregeling betalen wij niet terug.

Hebt u zich niet afgemeld voor de overgangsregeling? En blijkt tijdens een controle dat u of iemand anders in januari, februari of december met het motorrijtuig gebruikmaakt van de openbare weg? Of staat het motorrijtuig in deze maanden geparkeerd op de openbare weg? Dan kunnen wij een naheffingsaanslag met boete opleggen. Vanaf de maand na de controle moet u het gewone tarief motorrijtuigenbelasting betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.