Overgangsregeling voor oldtimers

Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen vóór 1 januari 1988? En is de datum eerste toelating nog geen 40 jaar geleden? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de overgangsregeling als het gaat om een:

  • personenauto, kampeerauto of bestelauto die alleen bestemd is om op benzine te rijden
    Is uw motorrijtuig niet alleen bestemd om op benzine te rijden? Dan komt u niet in aanmerking voor de overgangsregeling. U betaalt dan dus het normale volledige tarief motorrijtuigenbelasting.
  • motor
  • vrachtauto die u niet bedrijfsmatig gebruikt
  • autobus die u niet bedrijfsmatig gebruikt

Let op!

Hebt u een kampeerauto op benzine? Dan kunt u kiezen voor het kampeerautotarief of voor de overgangsregeling. U vraagt het kampeerautotarief aan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief. De overgangsregeling voor oldtimers vraagt u aan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers. Betaalt u al het kampeerautotarief? Dan kunt u overstappen op de overgangsregeling voor oldtimers.

Hulpmiddel Overgangsregeling voor oldtimers

Ga naar het hulpmiddel Overgangsregeling voor oldtimers en check of u vrijstelling hebt of kunt deelnemen aan de overgangsregeling voor oldtimers.

Aanmelden en afmelden overgangsregeling voor oldtimers

Wilt u gebruikmaken van de overgangsregeling? Of wilt u niet meer gebruikmaken van de regeling? Of voldoet u niet meer aan de voorwaarden en wilt u zich afmelden? Vul dan het formulier Verzoek Motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers in.

Tarief overgangsregeling oldtimers

Lees welk tarief u betaalt met de overgangsregeling.

Let op!

Betaalt u nu het normale tarief? Dan gaat de overgangsregeling in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Tot dat moment betaalt u de normale motorrijtuigenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.