Financiële verantwoording publiceren

U moet een financiële verantwoording publiceren op de website van uw ANBI of op een gemeenschappelijke website, zoals de website van een brancheorganisatie. Dit doet u binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. De financiële verantwoording gaat over ten minste het laatste boekjaar en moet bestaan uit:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

Voorbeeld

De boekjaren van uw ANBI lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat u op 1 juli 2021 de financiële verantwoording moet publiceren van het boekjaar 2020 (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020). De financiële verantwoording van het boekjaar 2021 (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2022.

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 de financiële verantwoording publiceren op internet. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Ook hier geldt dat ten minste het laatste boekjaar gepubliceerd moet worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.