Financiële verantwoording publiceren

Uw ANBI moet een financiële verantwoording publiceren op internet. Het gaat om de volgende informatie:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2013 financieel verantwoorden op internet. 

Voorbeeld

De boekjaren van uw ANBI lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat u op 1 juli 2017 de financiële verantwoording moet publiceren van het boekjaar 2016 (van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016). De financiële verantwoording van het boekjaar 2017 (van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2018.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.