Uitzonderingen

In een aantal situaties hoeft u bepaalde gegevens niet te publiceren via internet. Lees hieronder of de uitzonderingen voor u gelden.

Namen van bestuurders van kerkgenootschappen niet publiceren

Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de namen van de bestuurders niet te publiceren op internet.

Geen balans van vermogensfondsen en kerkgenootschappen publiceren

U hoeft in de volgende situaties geen balans van uw ANBI te publiceren:

  • Uw ANBI is een vermogensfonds.
    Dit betekent dat uw ANBI niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt uw ANBI  het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen vrijwel alleen aan de doelstelling.
  • Uw ANBI is een kerkgenootschap.
    Dit geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen moeten de volgende informatie wel publiceren:

  • een staat van baten en lasten en een toelichting
  • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema
  • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop

Naam van bestuurder niet publiceren met ontheffing

Heeft uw ANBI een ontheffing van de Belastingdienst? Dan hoeft u de naam van de bestuurder die in de ontheffing staat, niet te publiceren.

U kunt van ons een ontheffing krijgen, als publicatie van de namen van de bestuurders hun veiligheid of die van hun familie in gevaar kan brengen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.