Uitzonderingen

In een aantal situaties hoeft u bepaalde gegevens niet te publiceren via internet. Lees hieronder of de uitzonderingen voor u gelden.

Namen van bestuurders van kerkgenootschappen niet publiceren

Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de namen van de bestuurders niet te publiceren op internet.

Geen balans van vermogensfondsen en kerkgenootschappen publiceren

U hoeft in de volgende situaties geen balans van uw ANBI te publiceren:

  • uw ANBI is een vermogensfonds
    Dit betekent dat uw ANBI niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt uw ANBI het vermogen, of de opbrengsten van dat vermogen, vrijwel alleen aan de doelstelling.
  • uw ANBI is een kerkgenootschap
    Dit geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen moeten de volgende informatie wél publiceren:

  • een staat van baten en lasten met  een toelichting
  • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema
  • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting

Ontheffing voor publicatie van de naam of namen bestuurder(s)

U kunt van ons een ontheffing krijgen als de publicatie van de naam of namen van de bestuurder(s) de eigen veiligheid of die van familie in gevaar kan brengen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.