Gegevens van een ANBI publiceren op het internet

Als ANBI moet u op uw website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie, de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

U kunt de vereiste gegevens op een eigen website van de ANBI publiceren, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Let op!

In sommige gevallen geldt een uitzondering voor het publiceren van gegevens op uw of een gemeenschappelijke website.

Uw ANBI-gegevens op belastingdienst.nl

Wij publiceren de volgende extra gegevens van uw ANBI op onze website:

 • de website van de ANBI
 • het RSIN of fiscaal nummer van de ANBI

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.