Voorbeeld: stichting in het onderwijs, (deels) vrijgesteld

Hieronder staat een voorbeeld van 2 stichtingen die werken in het onderwijs. De werkzaamheden zijn (voor een deel) vrijgesteld. De ene stichting kiest ervoor om wel mee te doen aan de KOR en de andere niet.

De situatie van de stichting die beroepsopleidingen verzorgt en lesmateriaal verkoopt

  • De stichting ontwikkelt lesmateriaal voor opleidingen in het beroepsonderwijs. Deze prestaties zijn belast.
  • Ze verkopen het lesmateriaal aan vrijgestelde onderwijsinstellingen. Die kunnen geen btw aftrekken.
  • Daarnaast biedt de stichting zelf ook enkele beroepsopleidingen direct op de markt aan. Voor deze opleidingen zijn zij ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen. Deze prestaties zijn daarom vrijgesteld.

De financiën van de stichting

  • De omzet uit het verkopen van lesmateriaal is € 15.000
  • De omzet uit het verzorgen van de opleidingen is € 100.000.

Voor de KOR telt alleen de omzet mee over het verkopen van het lesmateriaal. Want dat zijn de enige prestaties die belast zijn. Het gaat dus om 21% btw van € 15.000 = € 3.150.

  • De kosten van de stichting zijn € 13.000, waarvan € 2.000 is toe te rekenen aan het verkopen van lesmateriaal. De voorbelasting is dus 21% van € 2.000 = € 420

Per saldo betaalt de stichting € 3.150 - € 420 = € 2.730

Wat betekent deelname aan de KOR ?

Als de stichting deelneemt aan de KOR, berekenen zij niet langer btw aan hun klanten over het verkopen van het lesmateriaal. Dat betekent dat zij die € 2.730 niet meer hoeven af te dragen.

De situatie van de stichting die taalonderwijs verzorgt

Deze stichting verzorgt taalonderwijs. Het is geen beroepsonderwijs en daarom zijn deze prestaties vrijgesteld.

De financiën van de stichting

  • De omzet uit het verzorgen van de opleidingen is € 12.000
  • De kosten van de stichting zijn € 2.500, maar de btw daarop mag niet worden afgetrokken als voorbelasting.

Per saldo betaalt of ontvangt de stichting geen btw.

Wat betekent deelname aan de KOR?

De prestaties van de stichting zijn al volledig vrijgesteld, waardoor zij niet in aanmerking komen voor deelname aan de KOR. Zij kunnen zich dus ook niet aanmelden voor de KOR. Een eventuele deelname levert daarnaast ook niets voor hen op.

Welke keuze maken de stichtingen?

Wie Stichting beroepsopleidingen Stichting taalonderwijs
Belaste omzet € 15.000 -
21% btw ja -
Voorbelasting € 420 -
Kan hun klant btw aftrekken? Nee Nee
Per saldo te betalen € 2.730 -

Stichting beroepsopleidingen besluit om mee te doen.

Zij is blij dat zij geen btw meer hoeven te berekenen aan hun klanten. Zij hoeft dus ook niets meer af te dragen.

Stichting taalonderwijs doet niet mee aan de KOR

Deelname aan de KOR is op dit moment niet mogelijk voor de stichting. Mochten zij in de toekomst activiteiten gaan verrichten die wel belast zijn, dan kunnen zij zich alsnog aanmelden voor de KOR als ze dat willen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.