Eigenaren van zonnepanelen

Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw.

Let op!

Bel in de volgende gevallen de BelastingTelefoon:

  • U doet al btw-aangifte voor andere activiteiten dan het exploiteren van zonnepanelen.
  • U bent een stichting of vereniging (bijvoorbeeld een VvE) en u doet geen btw-aangifte voor uw activiteiten.

Aanmelden als ondernemer?

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1.345 of minder is (zie 'Berekening te betalen btw'). Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.

Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Berekening te betalen btw

U berekent de te betalen btw als volgt. U trekt de btw die aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de btw die u verschuldigd bent over de levering van de stroom (zie 'Verschuldigde btw').

Verschuldigde btw

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen (zie de tabel hieronder). Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) 

Forfait

0 - 1000

€ 20

1001 - 2000

€ 40

2001 - 3000

€ 60

3001 - 4000

€ 80

4001 - 5000

€ 100

5001 - 6000

€ 120

6001 - 7000

€ 140

7001 - 8000

€ 160

8001 - 9000

€ 180

9001 - 10.000

€ 200

Voorbeeld

Aan u is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde btw € 60. Omdat de aan u in rekening gebrachte btw hoger is dan de verschuldigde btw, kunt u in dit voorbeeld € 740 terugvragen. Vul in uw aangifte het bedrag van € 800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van € 60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag bent u volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of u de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft.

U bent geen btw verschuldigd over de subsidie die u hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Let op!

Bel in de volgende gevallen de BelastingTelefoon:

  • U wilt geen gebruik maken van het forfait, maar zelf de verschuldigde btw berekenen.
  • U hebt zonnepanelen die ook dakbedekking zijn (geïntegreerde zonnepanelen), bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.

Aangifte invullen, als u per kwartaal aangifte doet 

Doet u per kwartaal aangifte? Vul dan in de 1e aangifte het volledige forfaitaire bedrag in dat u voor dat jaar verschuldigd bent. In deze aangifte moet u bij vraag 1a ook de omzet invullen. Deze omzet berekent u zelf. Dit doet u door het forfaitaire btw-bedrag te vermenigvuldigen met 100/21. Bij een forfait van bijvoorbeeld € 60, bedraagt de omzet afgerond € 285.

Bij de overige aangiften van dat jaar vermeldt u dat u in dat tijdvak niets aan te geven hebt. Dien deze aangiften wel in, anders krijgt u een naheffingsaanslag.

Btw terugvragen: stappenplan

Volg het stappenplan als u de btw op de zonnepanelen terug wilt vragen:

  • Meld u bij de Belastingdienst aan als ondernemer.
  • Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
  • Geef uw rekeningnummer voor de btw-teruggaaf aan ons door met het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers' op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. U vindt dit formulier onder 'Overige formulieren'.

Let op!

Hebt u al een rekeningnummer opgegeven voor een andere belasting of toeslagen? Dan moet u voor de btw uw rekeningnummer toch apart opgeven.

Vereenvoudigde werkwijze

Wij passen onze werkwijze aan voor particulieren met zonnepanelen. Daardoor wordt het makkelijker om btw over zonnepanelen terug te vragen. 

Meer informatie

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.