Vrijstelling voor beleggingsgoud

Beleggingsgoud is vrijgesteld van btw, ander goud niet. Als u handelt in beleggingsgoud hebt u geen recht op aftrek van voorbelasting. In bepaalde situaties mag u echter wel voorbelasting aftrekken. U kunt er ook voor kiezen wel btw te betalen. Dan hebt u volledig recht op aftrek van voorbelasting. U maakt dan gebruik van het optierecht.

Wanneer u beleggingsgoud ontvangt van een klant en u bewerkt dit tot bijvoorbeeld een sieraad, berekent u btw over het goud dat in het sieraad is verwerkt en over de kosten van het maken van het sieraad.

Administratieve verplichtingen

Als u handelt in beleggingsgoud, houdt u alle transacties in beleggingsgoud boven de € 10.000 apart bij. Ook bewaart u documenten waaruit de identiteit van de klant blijkt. Dit geldt zowel voor belaste als onbelaste leveringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.