Aftrek van voorbelasting bij handel in beleggingsgoud

Als u handelt in beleggingsgoud dat is vrijgesteld van btw, hebt u geen recht op aftrek van voorbelasting. U hebt wel recht op aftrek van voorbelasting als:

  • het beleggingsgoud is geleverd door een ondernemer die gebruikmaakt van het optierecht
  • het goud niet als beleggingsgoud wordt geleverd en u dit omzet in beleggingsgoud
  • de diensten waarvan u gebruik maakt als doel hebben het wijzigen van de vorm, het gewicht of de zuiverheid van het (beleggings)goud

Voorwaarde is dat u over de latere levering van het beleggingsgoud geen btw berekent. Het kan voorkomen dat u btw moet betalen over de invoer van goederen of diensten voor de omzetting in of productie van beleggingsgoud. In dat geval kunt u de btw als voorbelasting aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.