Wat is vrijgesteld bij handel in beleggingsgoud?

Vrijgesteld van btw is:

  • de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beleggingsgoud
  • de levering of overdracht van rechten op beleggingsgoud, zoals:
    • beleggingsgoud in de vorm van certificaten
    • beleggingsgoud dat wordt verhandeld op goudrekeningen
    • eigendoms- en vorderingsrecht op beleggingsgoud in de vorm van goudleningen en swaps
  • de levering van beleggingsgoud door tussenpersonen die handelen in naam en voor rekening van een ander

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.