Commerciële instellingen

Commerciële instellingen zijn bijvoorbeeld particuliere verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en tehuizen die gehandicapten opvangen. Deze instellingen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van btw.

Vrijstelling voor verzorging en verpleging

Commerciële tehuizen zijn vrijgesteld van btw voor de verzorging en verpleging van personen die zijn opgenomen, op voorwaarde dat:

  • er een gediplomeerde verpleegkundige aan het tehuis is verbonden
  • het tehuis diensten levert aan personen die verpleging en verzorging nodig hebben
  • de btw over kosten en inkoop voor verzorging en verpleging niet in aftrek wordt gebracht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.