Commerciële instellingen

Commerciële instellingen zijn bijvoorbeeld particuliere verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en tehuizen die gehandicapten opvangen. Deze instellingen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van btw.

Vrijstelling voor verzorging en verpleging

Commerciële tehuizen zijn vrijgesteld van btw voor de verzorging en verpleging van personen die zijn opgenomen, op voorwaarde dat:

  • er een gediplomeerde verpleegkundige aan het tehuis is verbonden
  • het tehuis diensten levert aan personen die verpleging en verzorging nodig hebben
  • de btw over kosten en inkoop voor verzorging en verpleging niet in aftrek wordt gebracht

Btw over eten en drinken

Het tehuis moet 6% btw berekenen over eten en drinken. Het kan voorkomen dat u niet precies weet hoe hoog de omzet is van eten en drinken. U kunt dit deel dan schatten op 20% van het bedrag dat u in rekening hebt gebracht voor de verzorging. Dat bedrag hebt u in rekening gebracht voor eten en drinken en is inclusief btw. Om het btw-bedrag te berekenen, vermenigvuldigt u het bedrag met 6/106. U kunt het bedrag ook op een andere manier berekenen: vermenigvuldig het bedrag dat u voor verzorging in rekening hebt gebracht met 1,13%. De voorbelasting die betrekking heeft op het eten en drinken kunt u aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.