Vrijstelling voor verzorging en verpleging in een instelling

Verzorging en verpleging van personen in een instelling is vrijgesteld van btw. Voorwaarde is dat de instelling geen winstoogmerk heeft.

Instellingen voor verzorging en verpleging zijn bijvoorbeeld:

  • ziekenhuizen
  • psychiatrische inrichtingen
  • rusthuizen
  • verzorgingshuizen
  • verzorgingsflats
  • verpleeghuizen
  • internaten

Vrijgestelde diensten

De volgende diensten zijn vrijgesteld van btw:

Goederen die tijdens arbeidstherapie zijn gemaakt en diensten die in het kader van arbeidstherapie zijn geleverd, zijn wel belast met btw.

Andere vrijstelling voor andere diensten

Als een instelling voor verpleging en verzorging van personen ook andere diensten verleent, dan kan daarvoor een andere vrijstelling gelden. Meer daarover vindt u bij Sociaal-culturele instellingen.

Commerciële instellingen

Deze vrijstelling geldt gedeeltelijk voor commerciële instellingen.

Uitlenen van personeel

Voor het uitlenen van personeel mag u onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toepassen. Bekijk deze voorwaarden in het Besluit Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus die personeel in de zorg uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten. Dit geldt ook als dat personeel een BIG-registratie heeft (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.