Verzorging en verpleging van opgenomen personen

Vrijgesteld van btw zijn:

  • de levering van goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de verzorging en verpleging
  • het verstrekken van eten en drinken aan personen die in de instelling zijn opgenomen
  • het verstrekken van genees- en verbandmiddelen aan personen die in de instelling zijn opgenomen
  • leveringen en diensten die nauw samenhangen met verzorging en verpleging, zoals het beheer van bewonersgelden
  • toezicht op geneesmiddelenvoorziening door apothekers

Belaste omzet

U brengt btw in rekening voor goederen en diensten die niet noodzakelijk zijn voor de verzorging en verpleging van personen die in de instelling zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: de vergoeding voor telefoon of televisie valt onder het 21%-tarief.

Eten en drinken voor personeel en bezoekers

Voedingswaren voor personeel en bezoekers zijn in principe belast met 9% btw. U kunt ervoor kiezen om deze btw-vrij te leveren.

Verzorgingsflats

De volgende diensten die exploitanten van verzorgingsflats aan hun bewoners leveren, zijn ook vrijgesteld van btw:

  • eten en drinken
  • huishoudelijke hulp
  • verpleegkundige verzorging van bewoners bij ziekte
  • gemeenschappelijke recreatieruimten
  • de verhuur van logeerkamers aan gasten van bewoners

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.