Vrijstelling voor tandartsen en tandtechnici

Vrijgesteld van btw zijn:

  • diensten van tandartsen en tandtechnici
  • leveringen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici
  • intracommunautaire verwervingen en invoer van tandprothesen die zijn geleverd door tandartsen en tandtechnici

Tandprothesen zijn tandtechnische werken die specifiek voor een patiënt zijn gemaakt aan de hand van gipsmodellen, wasafdrukken en dergelijke. Voorbeelden van tandprothesen zijn:

  • (gedeeltelijke) prothesen
  • stifttanden
  • kronen en bruggen
  • beugels
  • MRA's (Mandibulaire Repositie Apparaten)

Artikelen die worden gebruikt bij het maken van technische werken zijn geen tandprothesen. Het gaat bijvoorbeeld om volle tanden en gegoten tinnen staafjes voor het verzwaren en stabiliseren van gebitten.

De levering van een gebitsprothese door een handelaar in prothesen is niet vrij van btw. Daarvoor geldt het 21%-tarief.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.