U kiest ervoor om inhoudingsplichtig te zijn

Als u niet inhoudingsplichtig bent in Nederland, hoeft u geen loonbelasting of premie volksverzekeringen in te houden. Moeten 1 of meer van uw werknemers over hun loon in Nederland wel belasting of premie volksverzekeringen betalen via de aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u ervoor kiezen om toch inhoudingsplichtig te zijn. U moet voor deze werknemers dan wel in Nederland een loonadministratie aanleggen. U meldt zich als werkgever bij ons aan met het formulier Aanmelding Onderneming buitenland.

Als u vrijwillig inhoudingsplichtig wordt, kunt u gebruikmaken van regelingen die gelden voor de loonbelasting, zoals de 30%-regeling.

Let op!

U kunt er niet voor kiezen om alleen inhoudingsplichtig voor de loonbelasting of alleen inhoudingsplichtig voor de premie volksverzekeringen te worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.