Uw werknemer werkt op het Nederlands continentaal plateau

Als uw onderneming ten minste 30 dagen aaneen op het Nederlandse deel van het continentaal plateau werkzaamheden uitvoert (bijvoorbeeld op een booreiland of aan boord van een bevoorradingsschip), bent u inhoudingsplichtig voor uw werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren. U moet zich dan als werkgever aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst. Dat kan met het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland'.

Als een belastingverdrag bepaalt dat uw werknemer in Nederland belasting over zijn loon moet betalen, houdt u loonbelasting in op het loon van uw werknemer.

Als een socialezekerheidsverdrag, socialezekerheidsverordening of nationale wetgeving bepaalt dat uw werknemer sociaal verzekerd is in Nederland, moet u premie volksverzekeringen inhouden, de premies werknemersverzekeringen betalen en de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden of werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.