U hebt een vaste inrichting in Nederland

Als uw onderneming in Nederland een vaste inrichting heeft, bent u inhoudingsplichtig voor de werknemers die daar werken. U moet zich dan als werkgever aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst. Dat kan met het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland'.

Als een belastingverdrag bepaalt dat uw werknemer in Nederland belasting over zijn loon moet betalen, houdt u loonbelasting in op het loon van uw werknemer.

Als een socialezekerheidsverdrag, socialezekerheidsverordening of nationale wetgeving bepaalt dat de werknemer sociaal verzekerd is in Nederland, moet u premie volksverzekeringen inhouden, de premies werknemersverzekeringen betalen en de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden of werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen.

Wat is een vaste inrichting?

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit die bedrijfsruimte worden goederen of diensten aan derden geleverd. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

  • winkel of andere vaste verkoopgelegenheid
  • werkplaats of fabriek met kantoor

De volgende bedrijfsruimtes zijn geen vaste inrichting:

  • opslagruimte
  • goederendepot
  • inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden zoals onderzoek, reclame of het verstrekken van inlichtingen
  • vakantiewoning die voor verhuur is bestemd

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.