Btw terugvragen voor zonnepanelen - ik ben ondernemer

Koopt uw onderneming zonnepanelen? Hieronder leest u hoe u de btw terugvraagt. Deze informatie geldt ook als uw onderneming een eenmanszaak is of u bent zzp'er, en u gebruikt de zonnepanelen ook privé - bijvoorbeeld voor uw woning.

Eenmanszaken en zzp'ers kunnen er niet voor kiezen om alleen voor hun zonnepanelen de kleineondernemersregeling (KOR) te gebruiken. U kiest voor ál uw activiteiten wel of juist niet voor de KOR. Het heeft daarom geen zin om een nieuw subnummer aan te vragen voor de btw-aangifte van uw zonnepanelen.

Vraag de btw terug in uw normale btw-aangifte

De btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen vraagt u terug met de btw-aangifte die u altijd al doet. U telt de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen, deze zijn alleen bedoeld voor particulieren met zonnepanelen. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde btw moet berekenen.

 • Voorbeeldaangifte bekijken

  In dit voorbeeld is € 1.000 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen.

  Stel, u levert 2.500 kilowattuur (kWh) terug aan uw energiemaatschappij. U krijgt hiervoor een vergoeding. U neemt zelf 500 kWh af van uw energiemaatschappij. Na saldering levert u dus 2.000 kWh terug. Daarnaast produceert u met uw zonnepanelen ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Over deze leveringen moet u btw (omzetbelasting) betalen.

  • 2.000 kWh 
   In dit voorbeeld gaat u uit van een vergoeding van uw energiemaatschappij van € 0,07 per kWh. 2.000 kWh x € 0,07 = € 140 omzet.
  • 500 kWH
   Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiemaatschappij zou moeten betalen per kWh, inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is. 500 kWh x € 0,19 = € 95 omzet.
  • 1.000 kWh
   Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiemaatschappij zou moeten betalen per kWh, inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is. 1.000 kWh x € 0,19 = € 190 omzet.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) komt de omzet en de btw over de teruglevering aan uw energiemaatschappij en de saldering.
   Bedrag waarover btw wordt berekend: € 235 (€ 140 + € 95).
   Btw: € 49 (€ 235 x 21% btw = € 49,35. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel).
  • Bij Rubriek 1d (Privégebruik) komt de omzet en btw over het privégebruik.
   Bedrag waarover btw wordt berekend: € 190.
   Btw: € 39 (€ 190 x 21% btw = € 39,90. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel).

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder 'Omzetbelasting' van Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) en Rubriek 1d (Privégebruik). In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.
   Btw: € 88 (€ 49 + € 39).
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel:
   € 1000.
  • Totaal omzetbelasting: - € 912

  In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 912.

Bijzondere situaties

Geldt voor u 1 van de situaties hieronder? Kijk dan wat dit voor u betekent.

 • Ik verricht vrijgestelde activiteiten en doe geen btw-aangifte

  Omdat u energie teruglevert aan uw energiemaatschappij, moet u voor uw zonnepanelen wél btw-aangifte doen. Het terugleveren van energie is namelijk een activiteit die met btw belast is.

  Schrijf hiervoor een brief naar uw belastingkantoor waarin u aangeeft dat u naast vrijgestelde activiteiten ook een belaste activiteit verricht. Vraag in deze brief om een btw-aangifte.

  U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen. Hierin vraagt u de btw terug over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen én vermeldt u de btw die u moet betalen over de stroom die u levert met uw zonnepanelen. Bekijk de Voorbeeldaangifte hierboven hoe u deze aangifte invult.

  Let op!

  Doet u geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de KOR? Kijk dan hierna bij 'Ik gebruik de kleineondernemersregeling en doe geen btw aangifte'.

  Als u vrijgestelde activiteiten verricht, kunt u minder btw terugvragen. Hierover leest u meer bij Belaste en vrijgestelde omzet.

  Wilt u meedoen met de KOR?

  Gebruik dan het aanmeldformulier voor de KOR. U kunt voorkomen dat u te maken krijgt met de btw-herziening en dus btw moet terugbetalen. Daarvoor vult u bij 'Ingangsdatum' in 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Uw aanmelding voor de KOR moet minimaal 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn, dus op 3 december.

 • Ik gebruik de kleineondernemersregeling en doe geen btw-aangifte

  U doet mee aan de KOR

  Dan kunt u voor een periode van ten minste 3 jaar géén btw terugvragen. Ook niet voor zonnepanelen. Dat kan alleen als uw omzet boven de € 20.000 komt, want dan moet u zich afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. U gaat dan btw-aangifte doen waarmee u de verschuldigde btw aangeeft en kunt ook weer btw terugvragen.

  U deed op 31 december 2019 al mee aan de oude KOR

  Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan hebben wij u automatisch aangemeld voor de KOR. U kunt zich afmelden voor de KOR met het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Dan kunt u de KOR ten minste 3 jaar niet gebruiken. Dit betekent dat u minstens 3 jaar btw-aangifte moet doen én btw moet aangeven en betalen.

  Lees meer hierover bij Ik heb al btw teruggekregen voor zonnepanelen en mijn situatie verandert. De informatie op die pagina bij de situatie 'Ik had al zonnepanelen in 2019 of eerder en wil zonnepanelen bijkopen' geldt ook als u in 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.