Btw terugvragen voor zonnepanelen - ik ben ondernemer

Koopt uw onderneming zonnepanelen? Hieronder leest u hoe u de btw terugvraagt. Deze informatie geldt ook als uw onderneming een eenmanszaak is of u bent zzp'er, en u gebruikt de zonnepanelen ook privé - bijvoorbeeld voor uw woning.

Eenmanszaken en zzp'ers kunnen er niet voor kiezen om alleen voor hun zonnepanelen de kleineondernemersregeling (KOR) te gebruiken. U kiest voor ál uw activiteiten wel of juist niet voor de KOR. Het heeft daarom geen zin om een nieuw subnummer aan te vragen voor de btw-aangifte van uw zonnepanelen.

Vraag de btw terug in uw normale btw-aangifte

De btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen vraagt u terug met de btw-aangifte die u altijd al doet. U telt de verschuldigde btw en voorbelasting van uw zonnepanelen op bij de btw van uw ondernemersactiviteiten. U kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen, deze zijn alleen bedoeld voor particulieren met zonnepanelen. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde btw moet berekenen.

 • Voorbeeldaangifte bekijken

  Stel, u hebt voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen een rekening gekregen met daarop een btw-bedrag van € 1.000. U levert 2.000 kilowattuur (kWh) terug aan uw energieleverancier. Daarvoor krijgt u van uw energiemaatschappij een vergoeding. In dit voorbeeld gaan we uit van € 0,07 per kWh.

  Over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt, moet u btw betalen. U berekent deze btw als volgt: 2.000 kWh x € 0,07 x 21% btw = € 29,40. Rond het bedrag af in hele euro's in uw eigen voordeel.

  Met uw zonnepanelen produceert u ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Ook voor dit privégebruik moet u btw betalen. Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiebedrijf zou moeten betalen per kWh: inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is.

  De btw over de stroom die u privé verbruikt, berekent u zo: 1.000 kWh x € 0,19 x 21% btw = € 39,90. Rond het bedrag weer af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

  Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt u een rekening gekregen met daarop een btw-bedrag van € 1.000.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: € 140
   Omzetbelasting: € 29
  • Bij Rubriek 1d (Privégebruik):
   Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: € 190
   Omzetbelasting: € 39

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u voor uw zonnepanelen niets in te vullen.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte in

  • Bij Rubriek 5a (Omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 68
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 1000
  • Totaal omzetbelasting: - € 932

  Let op!

  Gebruikt u de stroom van uw zonnepanelen ook voor vrijgestelde activiteiten? Dan kunt u minder btw terugvragen. Hierover leest u meer bij Belaste en vrijgestelde omzet.

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder 'Omzetbelasting' van Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) en Rubriek 1d (Privégebruik). In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

Bijzondere situaties

Geldt voor u 1 van de situaties hieronder? Kijk dan wat dit voor u betekent.

 • Ik verricht vrijgestelde activiteiten en doe geen btw-aangifte

  Omdat u energie teruglevert aan uw energiemaatschappij, moet u voor uw zonnepanelen wél btw-aangifte doen. Het terugleveren van energie is namelijk een activiteit die met btw belast is.

  Schrijf hiervoor een brief naar uw belastingkantoor waarin u aangeeft dat u naast vrijgestelde activiteiten ook een belaste activiteit verricht. Vraag in deze brief om een btw-aangifte.

  U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen. Hierin vraagt u de btw terug over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen én vermeldt u de btw die u moet betalen over de stroom die u levert met uw zonnepanelen. Bekijk de Voorbeeldaangifte hierboven hoe u deze aangifte invult.

  Let op!

  Doet u geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de KOR? Kijk dan hierna bij 'Ik gebruik de kleineondernemersregeling en doe geen btw aangifte'.

  Als u vrijgestelde activiteiten verricht, kunt u minder btw terugvragen. Hierover leest u meer bij Belaste en vrijgestelde omzet.

  Wilt u meedoen met de KOR?

  Gebruik dan het aanmeldformulier voor de KOR. U kunt voorkomen dat u te maken krijgt met de btw-herziening en dus btw moet terugbetalen. Daarvoor vult u bij 'Ingangsdatum' in 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Uw aanmelding voor de KOR moet minimaal 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn, dus op 3 december.

 • Ik gebruik de kleineondernemersregeling en doe geen btw-aangifte

  U doet mee aan de KOR

  Dan kunt u voor een periode van ten minste 3 jaar géén btw terugvragen. Ook niet voor zonnepanelen. Dat kan alleen als uw omzet boven de € 20.000 komt, want dan moet u zich afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. U gaat dan btw-aangifte doen waarmee u de verschuldigde btw aangeeft en kunt ook weer btw terugvragen.

  U deed op 31 december 2019 al mee aan de oude KOR

  Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan hebben wij u automatisch aangemeld voor de KOR. U kunt zich afmelden voor de KOR met het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Dan kunt u de KOR ten minste 3 jaar niet gebruiken. Dit betekent dat u minstens 3 jaar btw-aangifte moet doen én btw moet aangeven en betalen.

  Lees meer hierover bij Ik heb al btw teruggekregen voor zonnepanelen en mijn situatie verandert. De informatie op die pagina bij de situatie 'Ik had al zonnepanelen in 2019 of eerder en wil zonnepanelen bijkopen' geldt ook als u in 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.