Btw terugvragen voor zonnepanelen - ik ben particulier

Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug in 3 stappen. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan. En op het energiecontract én de factuur van het energiebedrijf. Vraag de btw terug binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.

Let op!

Stappenplan btw terugvragen

 1. Verstuur het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'

  Stuur het ingevulde formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, zo kunt u later btw terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf direct gebruikt.

  In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Ontvangen we uw formulier uiterlijk 31 december van het jaar dat u de zonnepanelen kocht? Dan kunt u het jaar daarna meedoen met de KOR, vanaf 1 januari. 

  Als u meedoet aan de KOR, vraagt u om vrijstelling van de btw. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen.

  Let op!

  In het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' moet u de factuurdatum invullen van de factuur die u voor aanschaf van de zonnepanelen hebt ontvangen. Hebt u al eerder zonnepanelen gekocht, bijvoorbeeld tweedehands of panelen op een bestaande woning, en hebt u zich nog niet gemeld als ondernemer? En wilt u nu over uw nieuwe investering btw terugvragen? Dan vult u bij de factuurdatum in de datum van de factuur van de nieuwe investering waarover u de btw wilt terugvragen.

  Meedoen met de KOR

  Kiest u voor de KOR? Dan doet u (meestal) 1 keer aangifte waarmee u de btw aangeeft en terugvraagt.

  Als u meedoet met de KOR, kunt u minimaal 3 jaar geen btw meer terugvragen ná het jaar waarin wij het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' hebben ontvangen. Als u bijvoorbeeld in 2022 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud. En ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

  Als u in 2022 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor extra investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2022 ook alsnog afmelden voor de KOR. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

  Kiest u voor de KOR en vraagt u € 2.500 of meerbtw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

  Let op!

  Vraagt u de btw in een eerder kalenderjaar terug dan u met uw zonnepanelen energie gaat terugleveren? Dan kan het zijn dat u uw btw-teruggaaf moet terugbetalen. U neemt namelijk de zonnepanelen pas in gebruik als uw panelen energie terugleveren. Dit komt bijvoorbeeld voor als u een nieuwbouwwoning laat bouwen of hebt gekocht. U betaalt dan vaak de (termijn)factuur over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen voordat uw woning is opgeleverd.

  Voorbeeld: U krijgt in 2022 een (termijn)factuur van zonnepanelen. U vraagt in 2022 de btw terug en kiest in uw opgaaf om de kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2023 toe te passen. Maar de sleuteloverdracht van uw woning is pas in 2023 en u neemt de zonnepanelen pas in 2023 in gebruik. U moet dan de btw terugbetalen die u in 2022 hebt gekregen. Kies in deze situatie daarom pas vanaf 2024 om mee te doen aan de KOR.

  U hebt 2 opties om uw btw-teruggaaf aan te vragen als u de btw in een eerder kalenderjaar hebt betaald dan u de panelen in gebruikt neemt:

  • U meldt zich pas in 2023 aan als ondernemer voor de btw. Vul dus het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' pas ná 1 januari 2023 in en stuur het dan op. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan ook in 2023.
  • U meldt zich in 2022 aan als ondernemer voor de btw met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'. Kies in dit formulier voor 'Nee' bij de vraag of u de kleineondernemersregeling wilt toepassen. Daarna meldt u zich aan voor de KOR. Om vanaf 1 januari 2024 mee te doen aan de KOR, stuurt u het aanmeldformulier pas op in oktober of november 2023. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan in 2022, maar u moet in 2023 wél btw-aangifte doen.

  Niet meedoen met de KOR

  Kiest u niet voor de KOR? U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen, en btw aangeven én betalen. Voor latere investeringen in zonnepanelen in volgende jaren kunt u de btw terugvragen. Bijvoorbeeld voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

  Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

 2. Geef uw rekeningnummer door

  Geef een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Altijd. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.

  Zo geeft u uw rekeningnummer door

  Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Mijn gegevens'. Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'. Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in. Kies bij de vraag 'Voor welke teruggaaf?' voor de btw.

  Bij 'Omzetbelastingnummer' vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht' die we u toesturen. Wacht daarom met het doorgeven van uw rekeningnummer, totdat u deze brief hebt gekregen. Hebt u géén contactpersoon? Vermeld dan uw eigen gegevens in dit formulier.

 3. Vul uw btw-aangifte in

  Nadat u het formulier uit stap 1 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van ons. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Via de post ontvangt u een papieren aangifte, als u deze papieren aangifte niet krijgt, doet u digitaal aangifte. Hieronder ziet u hoe u dat doet.

  Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet.

  Let op!

  Het kan even duren voordat uw aangifte klaarstaat. U ziet de aangifte pas in de laatste week van de periode waarover u aangifte doet.

  Zo vult u de btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig:

  • de factuur van de aanschaf en installatie
   U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, maar bewaar die wel voor een eventuele controle.
  • het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in Wattpiek

  Kijk of u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen hebt

  De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen mag u álle btw terugvragen.

  Sommige mensen hebben geïntegreerde zonnepanelen, die hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3e van de btw terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vraagt u € 500 terug.

  Gaat het om andere zonnepanelen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

  Kies of u zelf de btw berekent of het forfait gebruikt

  Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier, we hebben dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. Dit forfait is een vooraf vastgesteld bedrag. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken. Bij de voorbeeldaangiften ziet u welk forfait u moet aangeven voor het vermogen dat u opwekt. Kiest u voor aangifte doen zónder forfait? Dan moet u zélf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Daarvoor is geen forfaitair bedrag. Voor deze zonnepanelen moet u de btw altijd zelf berekenen.

  Onderaan deze pagina ziet u 3 voorbeelden van een ingevulde aangifte. Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

  Na uw btw-aangifte krijgt u een teruggaafbeschikking

  In de teruggaafbeschikking ziet u welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze beschikking een aantal weken nadat wij uw aangifte hebben gekregen. Binnen 10 werkdagen na de datum op de beschikking staat het geld op uw rekening.

3 voorbeelden van een btw-aangifte

Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

Bij stap 3 van het stappenplan hierboven leggen we uit wat geïntegreerd is. En wat het verschil is tussen aangifte doen mét en zonder forfait.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  In dit voorbeeld is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In de tabel hieronder ziet u de btw die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: een zogenoemd forfait.

  Forfait bij niet-geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 20
  1.001 – 2.000 € 40
  2.001 – 3.000 € 60
  3.001 – 4.000 € 80
  4.001 – 5.000 € 100
  5.001 – 6.000 € 120
  6.001 – 7.000 € 140
  7.001 – 8.000 € 160
  8.001 – 9.000 € 180
  9.001 – 10.000 € 200

  Let op!

  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

  In dit voorbeeld moet u € 60 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 740.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: € 0
   Omzetbelasting: € 60

  Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 5a (Omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 60
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 800
  • Totaal omzetbelasting: - € 740

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  In dit voorbeeld is € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In de tabel hieronder ziet u de omzetbelasting die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: een zogenoemd forfait.

  Forfait bij geïntegreerde zonnepanelen
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 5
  1.001 – 2.000 € 10
  2.001 – 3.000 € 20
  3.001 – 4.000 € 30
  4.001 – 5.000 € 40
  5.001 – 6.000 € 50
  6.001 – 7.000 € 60
  7.001 – 8.000 € 70
  8.001 – 9.000 € 80
  9.001 – 10.000 € 90

  Let op!

  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

  In dit voorbeeld moet u € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. U mag 1/3e van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 480.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend: € 0
   Omzetbelasting: € 20

  Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 5a (Omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 20
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 500
  • Totaal omzetbelasting: - € 480

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3e in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte zonder forfait

  In dit voorbeeld is € 1.000 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen.

  Stel, u levert 2.500 kilowattuur (kWh) terug aan uw energiemaatschappij. U krijgt hiervoor een vergoeding. U neemt zelf 500 kWh af van uw energiemaatschappij. Na saldering levert u dus 2.000 kWh terug. Daarnaast produceert u met uw zonnepanelen ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Over deze leveringen moet u btw (omzetbelasting) betalen.

  • 2.000 kWh 
   In dit voorbeeld gaat u uit van een vergoeding van uw energiemaatschappij van € 0,07 per kWh. 2.000 kWh x € 0,07 = € 140 omzet.
  • 500 kWh
   Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiemaatschappij zou moeten betalen per kWh, inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is. 500 kWh x € 0,19 = € 95 omzet.
  • 1.000 kWh
   Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiemaatschappij zou moeten betalen per kWh, inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is. 1.000 kWh x € 0,19 = € 190 omzet.

  Zo vult u Rubriek 1 in uw btw-aangifte voor zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) komt de omzet en de btw over de teruglevering aan uw energiemaatschappij en de saldering.
   Bedrag waarover btw wordt berekend: € 235 (€ 140 + € 95).
   Btw: € 49 (€ 235 x 21% btw = € 49,35. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel).
  • Bij Rubriek 1d (Privégebruik) komt de omzet en btw over het privégebruik.
   Bedrag waarover btw wordt berekend: € 190.
   Btw: € 39 (€ 190 x 21% btw = € 39,90. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel).

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 in uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder 'Omzetbelasting' van Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) en Rubriek 1d (Privégebruik). In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.
   Btw: € 88 (€ 49 + € 39).
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel:
   € 1000.
  • Totaal omzetbelasting: - € 912

  In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 912.

 • Meer weten?

  Staat uw situatie er niet bij, of hebt u nog een vraag? Bel dan de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.