Btw terugvragen voor zonnepanelen - ik ben particulier

Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug in 3 stappen. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan. En op de factuur van het energiebedrijf. Vraag de btw terug binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.

Let op!
Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak? Dan geldt dit stappenplan niet voor u. Ook niet als u de zonnepanelen ook privé gebruikt, zoals zonnepanelen op het dak van uw woning of garage. Vraag de btw dan terug in uw periodieke aangifte.

Stappenplan btw terugvragen

 1. Verstuur het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'

  Stuur het ingevulde formulier Opgaaf zonnepaneelhouders naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, zo kunt u later btw terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf direct gebruikt.

  In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR).

  Als u meedoet aan de KOR vraagt u om vrijstelling van de btw. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen.

  Meedoen met de KOR

  Kiest u voor de KOR? Dan doet u (meestal) 1 keer aangifte waarmee u de btw aangeeft en terugvraagt.

  Vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen kunt u minimaal 3 jaar geen btw meer terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2020 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2021. U kunt dan voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud. En ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp’er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

  Als u in 2020 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor extra investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2020 ook alsnog afmelden voor de KOR. Uw afmelding moet  minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

  Kiest u voor de KOR en vraagt u meer dan € 2.500 btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

  Niet meedoen met de KOR

  Kiest u niet voor de KOR? U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen, en btw aangeven én betalen. Voor latere investeringen in zonnepanelen in volgende jaren kunt u de btw terugvragen. Bijvoorbeeld voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

  Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

 2. Geef uw rekeningnummer door

  Geef een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Altijd. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.

  Zo geeft u uw rekeningnummer door

  Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Mijn gegevens'. Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'. Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in.

  Bij 'Omzetbelastingnummer' vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht' die we u toesturen. Wacht daarom met het doorgeven van uw rekeningnummer, totdat u deze brief ontvangen hebt. Hebt u géén contactpersoon? Vermeld dan uw eigen gegevens in dit formulier.

 3. Vul uw btw-aangifte in
  Nadat u het formulier uit stap 2 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van ons. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Ontvangt u bij onze brief 'Vaststelling belastingplicht' een papieren aangifte? Dan moet u deze aangifte gebruiken. Als u geen papieren aangifte krijgt, moet u digitaal aangifte doen. Hieronder ziet u hoe u dat doet.
   
  Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet.
   
  Let op!
  Het kan even duren voordat uw aangifte klaarstaat. U ziet de aangifte pas in de laatste week van de periode waarover u aangifte doet. We sturen u 2 brieven met inloggegevens. Deze gegevens hebt u niet nodig als u inlogt met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

  Zo vult u de btw-aangifte in

  Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig:

  • de factuur van de aanschaf en installatie
   U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, bewaar die wel voor een eventuele controle.
  • het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in 'Wattpiek'

  Kijk of u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen hebt

  De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen mag u álle btw terugvragen.

  Sommige mensen hebben geïntegreerde zonnepanelen, die hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3 van de btw terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vraagt u € 500 terug.

  Gaat het om andere zonnepanelen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

  Kies of u zelf de btw berekent of het forfait gebruikt

  Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier - we hebben dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. Dit forfait is een vooraf vastgesteld bedrag. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken. Bij de voorbeeldaangiften ziet u welk 'forfait' u moet aangeven voor het vermogen dat u opwekt. Kiest u voor aangifte doen zónder forfait? Dan moet u zélf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Daarvoor is geen forfaitair bedrag. Voor deze zonnepanelen moet u de btw altijd zelf berekenen.

  Onder aan deze pagina ziet u 3 voorbeelden van een ingevulde aangifte. Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

  Na uw btw-aangifte krijgt u een 'teruggaafbeschikking'

  In de teruggaafbeschikking ziet u welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze beschikking een aantal weken nadat wij uw aangifte ontvangen hebben. Binnen 10 werkdagen na de datum op de beschikking staat het geld op uw rekening.   

3 voorbeelden van een btw-aangifte

Kijk bij uw situatie hoe u de aangifte invult.

Bij stap 3 van het stappenplan hierboven leggen we uit wat geïntegreerd is. En wat het verschil is tussen aangifte doen mét en zonder forfait.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  In dit voorbeeld is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van
  niet-geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In tabel A ziet u de btw die u daarvoor moet aangeven.

  Tabel A: niet-geïntegreerde zonnepanelen

  Opwekvermogen in Wattpiek                                                                   Forfait
  0 – 1000 € 20
  1001 – 2000 € 40
  2001 – 3000 € 60
  3001 – 4000 € 80
  4001 – 5000 € 100
  5001 – 6000 € 120
  6001 – 7000 € 140
  7001 – 8000 € 160
  8001 – 9000 € 180
  9001 - 10.000 € 200
  Let op!
  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

  Volgens tabel A moet u € 60 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Die geeft u aan als 'Voorbelasting'. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 740. 

  Vul uw btw-aangifte zo in:

  Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
  1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

  € 0

  € 60

  Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

  Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
  5a (Omzetbelasting)     

  € 60

  5b (Voorbelasting)

  € 800

  Totaal

  - € 740

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.    

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte met forfait

  In dit voorbeeld is € 1.500 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. In tabel B ziet u de omzetbelasting die u daarvoor moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag - een zogenoemd forfait. 

  Tabel B: geïntegreerde zonnepanelen

  Opwekvermogen in Wattpiek                                                                   Forfait
  0 – 1000 € 5
  1001 – 2000 € 10
  2001 – 3000 € 20
  3001 – 4000 € 30
  4001 – 5000 € 40
  5001 – 6000 € 50
  6001 – 7000 € 60
  7001 – 8000 € 70
  8001 – 9000 € 80
  9001 — 10.000 € 90
  Let op!
  Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Dan kunt u geen forfait gebruiken en moet u de btw zélf berekenen.

  Volgens tabel B moet u € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. U mag 1/3 van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500 - geef die aan als 'Voorbelasting'. In dit voorbeeld is uw btw-teruggaaf € 480.

  Vul uw btw-aangifte zo in:

  Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
  1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 0 € 20

  Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

  Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
  5a (Omzetbelasting)     

  € 20

  5b (Voorbelasting)

  € 500

  Totaal

  - € 480

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld. Hierin staat het forfait-bedrag.    

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3 in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte zonder forfait

  Stel, u levert 2.000 kilowattuur (kWh) terug aan uw energiemaatschappij. Daarvoor ontvangt u van uw energiemaatschappij een vergoeding. In dit voorbeeld gaan we uit van € 0,07 per kWh.

  Over de vergoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt, moet u btw betalen. U berekent deze btw als volgt: 2.000 kWh x € 0,07 x 21% btw = € 29,40. Rond het bedrag af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

  Met uw zonnepanelen produceert u ook 1.000 kWh die u privé verbruikt. Ook voor dit privégebruik moet u btw betalen. Ga uit van de vergoeding die u aan uw energiebedrijf zou moeten betalen per kWh: inclusief energiebelasting, maar exclusief btw. Laten we zeggen dat dit bedrag € 0,19 is.

  De btw over de stroom die u privé verbruikt, berekent u zo: 1.000 kWh x € 0,19 x 21% btw =
  € 39,90. Rond het bedrag weer af in hele euro’s in uw eigen voordeel.

  Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.000.

  Vul uw btw-aangifte als volgt in:

  Rubriek in btw-aangifte Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend Omzetbelasting
  1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) € 140 € 29
  1d Privégebruik € 190 € 39

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op akkoord.

  Rubriek in btw-aangifte Omzetbelasting
  5a (Omzetbelasting)     

  € 68

  5b (Voorbelasting)

  € 1000

  Totaal

  - € 932

  Rubriek 5a (Omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier de som in van de bedragen onder ‘Omzetbelasting’ van Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) en Rubriek 1d (Privégebruik). In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Vermeld het bedrag in hele euro's. Rond het bedrag af in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

Meer weten?

Staat uw situatie er niet bij, of hebt u toch nog een vraag? Bel dan de BelastingTelefoon.

Bent u ondernemer? Kijk dan bij Btw terugvragen voor zonnepanelen - en ben al ondernemer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.