Btw terugvragen voor zonnepanelen - ik ben particulier

Kijk hoe het zit met de btw als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt. Of als u investeert in extra zonnepanelen, verhuist, of zonnepanelen koopt zónder btw.

Let op!
Bent u zzp'er, of eigenaar van een eenmanszaak? Kijk dan bij Btw en zonnepanelen - ik ben ondernemer. Ook als het gaat om zonnepanelen die u privé gebruikt, bijvoorbeeld op uw woning.
 • Ik koop voor de 1e keer zonnepanelen

  Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug in 3 stappen. Bekijk hiervoor het onderstaande stappenplan. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de volgende 3 documenten staan:
  - de factuur van de zonnepanelen
  - het energiecontract
  - de factuur van het energiebedrijf

  Om de btw terug te vragen, begint u zo snel mogelijk met het stappenplan. In elk geval binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.


  1. Verstuur het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'

   Stuur het ingevulde formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, zo kunt u later btw terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf direct gebruikt.

   In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Ontvangen we uw formulier uiterlijk 31 december van het jaar dat u de zonnepanelen kocht? Dan kunt u het jaar daarna meedoen met de KOR, vanaf 1 januari.

   Als u meedoet aan de KOR, vraagt u om vrijstelling van de btw. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen.

   Let op!

   In het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' moet u de factuurdatum invullen van de factuur die u voor aanschaf van de zonnepanelen hebt ontvangen. Hebt u al eerder zonnepanelen gekocht, bijvoorbeeld tweedehands of panelen op een bestaande woning, en hebt u zich nog niet gemeld als ondernemer? En wilt u nu over uw nieuwe investering btw terugvragen? Dan vult u bij de factuurdatum in de datum van de factuur van de nieuwe investering waarover u de btw wilt terugvragen.

   Meedoen met de KOR

   Kiest u voor de KOR? Dan doet u (meestal) 1 keer aangifte waarmee u de btw aangeeft en terugvraagt.

   Als u meedoet met de KOR, kunt u minimaal 3 jaar geen btw meer terugvragen ná het jaar waarin wij het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' hebben ontvangen. Als u bijvoorbeeld in 2022 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud. En ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

   Als u in 2022 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor extra investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2022 ook alsnog afmelden voor de KOR. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

   Kiest u voor de KOR en vraagt u € 2.500 of meer btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

   Let op!

   Vraagt u de btw in een eerder kalenderjaar terug dan u met uw zonnepanelen energie gaat terugleveren? Dan kan het zijn dat u uw btw-teruggaaf moet terugbetalen. U neemt namelijk de zonnepanelen pas in gebruik als uw panelen energie terugleveren. Dit komt bijvoorbeeld voor als u een nieuwbouwwoning laat bouwen of hebt gekocht. U betaalt dan vaak de (termijn)factuur over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen voordat uw woning is opgeleverd.

   Voorbeeld: U krijgt in 2022 een (termijn)factuur van zonnepanelen. U vraagt in 2022 de btw terug en kiest in uw opgaaf om de kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2023 toe te passen. Maar de sleuteloverdracht van uw woning is pas in 2023 en u neemt de zonnepanelen pas in 2023 in gebruik. U moet dan de btw terugbetalen die u in 2022 hebt teruggekregen. Kies er in deze situatie daarom voor om pas vanaf 2024 om mee te doen aan de KOR.

   U hebt 2 opties om uw btw-teruggaaf aan te vragen als u de btw in een eerder kalenderjaar hebt betaald dan u de panelen in gebruikt neemt:

   • U meldt zich pas in 2023 aan als ondernemer voor de btw. Vul dus het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' pas ná 1 januari 2023 in en stuur het dan op. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan ook in 2023.
   • U meldt zich in 2022 aan als ondernemer voor de btw met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'. Kies in dit formulier voor 'Nee' bij de vraag of u de kleineondernemersregeling wilt toepassen. Daarna meldt u zich aan voor de KOR. Om vanaf 1 januari 2024 mee te doen aan de KOR, stuurt u het aanmeldformulier pas op in oktober of november 2023. U krijgt de uitbetaling van uw btw-teruggaaf dan in 2022, maar u moet in 2023 wél btw-aangifte doen.

   Niet meedoen met de KOR

   Kiest u niet voor de KOR? U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen, en btw aangeven én betalen. Voor latere investeringen in zonnepanelen in volgende jaren kunt u de btw terugvragen. Bijvoorbeeld voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

   Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  2. Geef uw rekeningnummer door

   Geef een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf. Altijd. Ook als we al een rekeningnummer van u hebben.

   Zo geeft u uw rekeningnummer door

   Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

   Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD.

   Klik bovenaan op 'Mijn gegevens'. Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'. Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in. Kies bij de vraag 'Voor welke teruggaaf?' voor de btw.

   Bij 'Omzetbelastingnummer' vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht' die we u toesturen. Wacht daarom met het doorgeven van uw rekeningnummer, totdat u deze brief hebt gekregen. Hebt u géén contactpersoon? Vermeld dan uw eigen gegevens in dit formulier.

  3. Vul uw btw-aangifte in

   Nadat u het formulier uit stap 1 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van ons. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Via de post ontvangt u een papieren aangifte, als u deze papieren aangifte niet krijgt, doet u digitaal aangifte. Hieronder ziet u hoe u dat doet.

   Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die we voor u hebben klaargezet.

   Let op!

   Het kan even duren voordat uw aangifte klaarstaat. U ziet de aangifte pas in de laatste week van de periode waarover u aangifte doet.

   Zo vult u de btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

   Voor uw aangifte hebt u deze gegevens nodig:

   • de factuur van de aanschaf en installatie
    U hoeft de factuur niet mee te sturen met uw aangifte, maar bewaar die wel voor een eventuele controle.
   • het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen in Wattpiek

   Kijk of u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen hebt

   De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en niet de functie van dakbedekking hebben. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen mag u álle btw terugvragen.

   Sommige mensen hebben geïntegreerde zonnepanelen, die hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3e van de btw terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vraagt u € 500 terug.

   Gaat het om andere zonnepanelen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

   Kies of u zelf de btw berekent of het forfait gebruikt

   Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier, we hebben dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. Dit forfait is een vooraf vastgesteld bedrag. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken. Bij de voorbeeldaangiften ziet u welk forfait hoort bij het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen. Kiest u voor aangifte doen zónder forfait? Dan moet u zélf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

   Hebben uw zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Daarvoor is geen forfaitair bedrag. Voor deze zonnepanelen moet u de btw altijd zelf berekenen.

   Na uw btw-aangifte krijgt u een teruggaafbeschikking

   In de teruggaafbeschikking ziet u welk bedrag u terugkrijgt. U krijgt deze beschikking een aantal weken nadat wij uw aangifte hebben gekregen. Binnen 10 werkdagen na de datum op de beschikking staat het geld op uw rekening.

   Voorbeeldaangiften

 • Ik investeer in een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud
  Hebt u al eerder zonnepanelen gekocht en koopt u nu een aanvullende set of omvormer? Of investeert u in onderhoud van uw zonnepanelen? Kijk wat dit voor u betekent.

  Ik heb zonnepanelen sinds 2020 of later en wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  Als u bijvoorbeeld nieuwe panelen bijkoopt, een nieuwe omvormer koopt of onderhoud pleegt, dan doet u een nieuwe investering. Toen u btw voor zonnepanelen terugvroeg hebt u het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' ingevuld. Hierin hebt u aangegeven of u wilde meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Hieronder leest u wat die nieuwe investering in uw zonnepanelen betekent.

  Ik heb wel gekozen voor de KOR

  De KOR gaat in op 1 januari van het jaar na aanschaf van de zonnepanelen. Dit betekent dat u vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen geen btw meer kunt terugvragen. Dit geldt voor een periode van ten minste 3 jaar.

  Als u in 2020 btw hebt teruggevraagd en u koos voor de KOR, dan is die ingegaan op 1 januari 2021. Als u zonnepanelen bijkoopt in 2021, 2022 of 2023, kunt u géén btw terugvragen.

  Vraagt u in een later jaar dan 2020 voor de 1e keer btw terug voor zonnepanelen, bijvoorbeeld in 2022, en kiest u voor de KOR? Dan gaat die in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 géén btw meer terugvragen. U kunt in 2022 nog wél btw terugvragen voor (extra) investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele aangifte. Vraag deze aan bij uw belastingkantoor. Wilt u toch btw terugvragen in 2023, 2024 of 2025? Meld u dan in 2022 af voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van 2022 bij ons binnen zijn.

  Voorbeeld

  In januari 2022 koopt u zonnepanelen en in april 2022 vraagt u btw terug met uw btw-aangifte. In september 2022 koopt u nog een paar zonnepanelen. Deze btw kunt u nog terugvragen, omdat de KOR pas ingaat op 1 januari 2023. U moet dan nog een keer aangifte doen: een incidentele btw-aangifte. Daarmee geeft u de verschuldigde btw aan over de 2e set zonnepanelen en vraagt u hiervoor de btw terug.

  Ik heb niet gekozen voor de KOR

  U doet dan gewoon btw-aangifte. In die aangiften geeft u de btw aan die u moet betalen en vraagt u btw terug voor nieuwe investeringen in zonnepanelen.

  Ik had al zonnepanelen in 2019 of eerder en wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  U bent bij ons geregistreerd als ondernemer, als u vanaf 2019 of eerder zonnepanelen hebt. De btw van uw zonnepanelen hebt u teruggevraagd met een btw-aangifte. Omdat u zich hebt aangemeld als zonnepaneelhouder, bent u ook aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR).

  Let op!

  Had u in 2019 geen zonnepanelen, maar wel andere ondernemersactiviteiten? En deed u op 31 december 2019 al mee aan de oude KOR? Dan geldt deze informatie ook als u nu voor de 1e keer zonnepanelen koopt.

  Als u bijvoorbeeld nieuwe panelen bijkoopt, een nieuwe omvormer koopt of onderhoud pleegt, dan doet u een nieuwe investering. Wilt u opnieuw investeren in zonnepanelen? Dan hebt u 2 keuzes.

  Ik wil aangemeld blijven voor de KOR

  Dan hoeft u niets te doen. U kunt geen btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Bovendien hoeft u geen btw-aangifte te doen en geen btw te betalen.

  Ik wil me afmelden voor de KOR

  U meldt zich af met het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Afmelden betekent wel dat u elk kwartaal btw-aangifte moet doen. U kunt de btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Ook geeft u in de aangifte de btw aan die u moet betalen over de stroom die u levert met uw zonnepanelen.

  Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Na 3 jaar kunt u zich weer aanmelden voor de KOR. Bedenk of afmelden voor u de beste oplossing is. Misschien moet u over deze 3 jaar meer btw betalen dan u aan btw terugkrijgt.

  Let op!

  Afmelden kan per kwartaal. U meldt zich af minimaal 4 weken voor het einde van het kwartaal. Wilt u bijvoorbeeld stoppen met de KOR op 1 juli? Uw afmelding moet dan op 2 juni bij ons binnen zijn.

  Hebt u zonnepanelen bijgekocht vóór de afmelddatum voor de KOR? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van het terug te vragen btw-bedrag. U krijgt dan geen of minder btw terug. Kijk bij de voorbeelden hieronder wat dit betekent en hoe u de aangifte invult.

  Voorbeeld 1: Ik heb me op tijd afgemeld voor de KOR

  U hebt in oktober 2019 zonnepanelen aangeschaft met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U hebt zich aangemeld als zonnepaneelhouder en de btw teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2020 hebben we u automatisch aangemeld voor de KOR.

  U wilt een aanvullende set zonnepanelen kopen en ook daarvoor de btw terugvragen. U meldt zich daarom op 5 mei 2022 af voor de KOR. Daardoor valt u vanaf 1 juli 2022 niet meer onder de KOR-vrijstelling. Op 19 september 2022 schaft u een aanvullende set zonnepanelen aan met een opwekvermogen van 1.250 Wattpiek. U moet € 500 btw betalen voor de aanschaf en installatie. U kiest ervoor om de verschuldigde btw op basis van het forfait aan te geven. Uw zonnepanelen hebben nu in totaal een opwekvermogen van 4.050 Wattpiek, het forfait dat u hiervoor moet aangeven is € 100. Dit is dus het forfait voor uw oude en nieuwe zonnepanelen samen.

  U moet vanaf het 3e kwartaal btw-aangifte doen. Uw 1e aangifte doet u als dit kwartaal is afgelopen, in oktober 2022. Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) geeft u onder het kopje 'Omzetbelasting' € 100 aan. Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u € 500 in. Uw btw-teruggaaf is € 400. Het 4e kwartaal doet u een zogenoemde nul-aangifte. U doet dus wél aangifte, maar hoeft niets aan te geven.

  De jaren daarna doet u elk kwartaal aangifte. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. In beide gevallen betaalt u elk jaar het forfait van € 100. Als u ieder kwartaal aangifte doet, geeft u de eerste 3 kwartalen niets aan: de zogenoemde nul-aangiften. Het forfait kunt u aangeven in het 4e kwartaal.

  Als u zich na 3 jaar weer aanmeldt voor de KOR en het forfait jaarlijks toepast, krijgt u per saldo € 100 btw terug (€ 500 - 4 keer het jaarlijks forfait van € 100).

  Bedenk goed of afmelden voor de KOR in deze situatie voor u aantrekkelijk is.

  Voorbeeld 2: Ik heb me te laat afgemeld voor de KOR

  U hebt in oktober 2019 zonnepanelen aangeschaft met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U hebt u aangemeld als zonnepaneelhouder en de btw teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2020 hebben we u automatisch aangemeld voor de KOR.

  U hebt op 1 april 2022 een aanvullende set zonnepanelen gekocht van 1.250 Wattpiek en wilt ook daarvoor de btw terugvragen. U moet € 500 btw betalen voor de aanschaf en installatie. U meldt zich op 5 mei 2022 af voor de KOR. Daardoor valt u pas per 1 juli 2022 niet meer onder de KOR-vrijstelling. U kiest ervoor om de verschuldigde btw op basis van het forfait aan te geven. Uw zonnepanelen hebben nu in totaal een opwekvermogen van 4.050 Wattpiek, het forfait dat u hiervoor moet aangeven is € 100. Dit is dus het forfait voor uw oude en nieuwe zonnepanelen samen.

  U moet vanaf het 3e kwartaal btw-aangifte doen. Uw 1e aangifte doet u als dit kwartaal is afgelopen, in oktober 2022. Omdat u dit kwartaal niet hebt geïnvesteerd, doet u dit kwartaal een zogenoemde nul-aangifte. U doet dus wél aangifte, maar hoeft nog niets aan te geven.

  In de aangifte van het 4e kwartaal geeft u het forfait van € 100 aan bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) onder het kopje 'Omzetbelasting'. Vul bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' het cijfer '0' in. Omdat u in het 2e kwartaal nog onder de KOR viel en pas vanaf juli 'belaste prestaties' verricht, mag u niet alle btw terugvragen. Het gaat in dit voorbeeld om 2/3e van de btw. Gerekend vanaf de aanschafdatum 1 april 2022, kunt u namelijk alleen over het 3e en 4e kwartaal btw terugvragen. Bij 'Voorbelasting' vult u dus € 334 (2/3e van € 500) in. Uw btw-teruggaaf is € 234.

  De jaren daarna doet u elk kwartaal aangifte. Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet. In beide gevallen betaalt u elk jaar het forfait van € 100. Als u ieder kwartaal aangifte doet, geeft u 3 kwartalen niets aan: de zogenoemde nul-aangiften. Het forfait kunt u aangeven in het 4e kwartaal.

  Als u zich na 3 jaar weer aanmeldt voor de KOR en het forfait jaarlijks toepast, krijgt u geen btw terug. U betaalt in deze situatie namelijk per saldo € 66 (€ 334 – 4 keer het jaarlijks forfait van € 100). In dit geval is het dus niet aantrekkelijk om u af te melden voor de KOR.

 • Ik heb al zonnepanelen en ga verhuizen

  Hieronder ziet u 3 verhuissituaties, bij deze situaties gaan we ervan uit dat u uw oude woning met zonnepanelen verkoopt. Als u btw hebt teruggevraagd voor de zonnepanelen die u nu verkoopt, kon u kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Kijk goed wat deze keuze nu voor u betekent.

  Ik verhuis naar een woning zonder zonnepanelen

  Gebruikt u de KOR of maakt u gebruik van de registratiedrempel? Reik dan geen facturen uit voor de verkoop van uw zonnepanelen. Wilt u toch een rekening of betalingsbewijs sturen? Vermeld dan geen btw. Gebruikt u de KOR niet? Vraag de Belastingdienst dan om een vooroverleg als u uw oude zonnepanelen verkoopt. Hebt u een vraag over vooroverleg, bel dan met de BelastingTelefoon.

  Hebt u geen eenmanszaak of bent u geen zzp-er? Stuur een brief naar uw belastingkantoor, vermeld daarin dat u geen ondernemer meer bent voor de zonnepanelen. Geef ook aan op welke datum het energiecontract van uw oude woning is stopgezet.

  Ik verhuis naar een woning met zonnepanelen

  Gebruikt u de KOR of maakt u gebruik van de registratiedrempel? Reik dan geen facturen uit voor de verkoop van uw eigen zonnepanelen. Wilt u toch een rekening of betalingsbewijs sturen? Vermeld dan geen btw. Voor de zonnepanelen op uw nieuwe woning hoeft u geen btw-aangifte te doen als u de KOR blijft gebruiken.

  Gebruikt u de KOR niet? Vraag de Belastingdienst dan om een vooroverleg als u uw oude zonnepanelen verkoopt. Hebt u een vraag over vooroverleg, bel dan met de BelastingTelefoon.

  Zit u niet in de KOR en gebruikte u voor de btw-aangifte van uw zonnepanelen het forfait? Misschien is het forfait-bedrag dat hoort bij uw nieuwe zonnepanelen hoger. Hou hier rekening mee. Gebruikt u het forfait niet? Bereken dan zelf hoeveel btw u moet betalen. Bereken de btw over de opgewekte energie van uw oude zonnepanelen, zolang het energiecontract nog op uw naam staat. Plus de btw over de opgewekte energie van uw nieuwe zonnepanelen, vanaf het moment dat het nieuwe energiecontract op uw naam staat.

  Maakte de vorige bewoner gebruik van de kleineondernemersregeling of de registratiedrempel? Dan krijgt u geen factuur voor de aankoop van de zonnepanelen. Wilt u toch een rekening of betalingsbewijs ontvangen? Dan wordt daarop geen btw vermeld.

  Ik verhuis naar een woning zonder zonnepanelen, maar ga ze wél kopen

  Gebruikt u de KOR of maakt u gebruik van de registratiedrempel? Reik dan geen facturen uit voor de verkoop van uw eigen zonnepanelen. Wilt u toch een rekening of betalingsbewijs sturen? Vermeld dan geen btw. Voor de zonnepanelen op uw nieuwe woning hoeft u geen btw-aangifte te doen als u de KOR blijft gebruiken.

  Gebruikt u de KOR niet? Vraag de Belastingdienst dan om een vooroverleg als u uw oude zonnepanelen verkoopt. Hebt u een vraag over vooroverleg, bel dan met de BelastingTelefoon.

  Neemt u weer zonnepanelen op uw nieuwe woning? Kijk dan op deze pagina wat dit voor u betekent, bij de situatie: Ik investeer in een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

 • Ik heb btw teruggevraagd voor zonnepanelen en start nu een onderneming

  Hebt u btw teruggevraagd voor zonnepanelen en begint u een eenmanszaak of start u als zzp'er? Kijk wat dit voor u betekent.

  Ik heb zonnepanelen sinds 2020 of later en wil een eenmanszaak beginnen of start als zzp'er

  Toen u btw voor zonnepanelen terugvroeg, hebt u aangegeven of u wilde meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR). Hieronder leest u wat deze keuze voor u betekent als u een eenmanszaak begint of start als zzp'er.

  Ik heb wel gekozen voor de KOR

  De KOR gaat in op 1 januari van het jaar na het jaar van aanmelding van uw zonnepanelen. Dit betekent dat u vanaf het jaar dat volgt op de aanmelding van uw zonnepanelen geen btw meer kunt terugvragen. Dit geldt voor een periode van ten minste 3 jaar of tot uw omzet in 1 kalenderjaar boven de € 20.000 komt.

  Als u in 2020 btw hebt teruggevraagd en u koos voor de KOR, dan is die ingegaan op 1 januari 2021. U kunt dan voor investeringen in 2021, 2022 en 2023 géén btw terugvragen. Ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er.

  Vraagt u in een later jaar dan 2020 btw terug voor zonnepanelen, bijvoorbeeld in 2022, en kiest u voor de KOR? Dan gaat die in op 1 januari 2023. U kunt dan voor investeringen in 2023, 2024 en 2025 géén btw terugvragen. Als u een eenmanszaak begint of start als zzp'er in 2022 kunt u in dat jaar nog wél btw terugvragen voor investeringen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele aangifte. Wilt u toch btw terugvragen in 2023, 2024 of 2025? Meld u dan in 2022 af voor de KOR. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

  Komt uw omzet van uw ondernemingsactiviteiten boven de € 20.000? Dan moet u zich afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling.

  Ik heb niet gekozen voor de KOR

  U doet dan gewoon btw-aangifte. Hierin geeft u de btw aan over de stroom die u levert met zonnepanelen én de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak.

  Ik had al zonnepanelen in 2019 of eerder en wil een eenmanszaak beginnen of start als zzp'er

  Als u zonnepanelen hebt, bent u bij ons geregistreerd als ondernemer. De btw van uw zonnepanelen hebt u teruggevraagd met een btw-aangifte. Omdat u geregistreerd bent als zonnepaneelhouder, hebben we u automatisch aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR).

  Door uw andere ondernemersactiviteiten kan uw omzet hoger worden. Komt uw omzet boven de € 20.000? Dan moet u zich afmelden voor de KOR. Gebruik daarvoor het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling.

  Blijft uw omzet onder de € 20.000? Dan hebt u 2 keuzes.

  Ik wil aangemeld blijven voor de KOR

  U hoeft niets te doen. U kunt geen btw terugvragen voor uw ondernemersactiviteiten en hoeft u ook geen btw aan te geven en te betalen. Er zijn een paar uitzonderingen, lees meer hierover bij Incidenteel btw-aangifte doen.

  Ik wil me afmelden voor de KOR

  U meldt zich af met het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Afmelden betekent wel dat u elk kwartaal btw-aangifte moet doen. U kunt de btw terugvragen voor facturen ná de datum waarop we u voor de KOR hebben afgemeld. In de aangifte geeft u de btw van de ondernemersactiviteiten van uw nieuwe eenmanszaak aan én de btw over de stroom die u levert met uw zonnepanelen. Die btw moet u zelf berekenen, u kunt niet kiezen voor forfaitaire bedragen. De btw op de facturen die u kreeg in de periode dat u nog gebruikmaakte van de KOR, kunt u wellicht nog herzien.

  Let op!

  Afmelden kan per kwartaal. U meldt zich af minimaal 4 weken voor het einde van het kwartaal. Wilt u bijvoorbeeld stoppen met de KOR op 1 april? Uw afmelding moet dan op 3 maart bij ons binnen zijn. Na 3 jaar kunt u zich weer aanmelden voor de KOR.

 • Ik koop zonnepanelen zonder btw

  Soms krijgt u bij de aanschaf van zonnepanelen geen factuur met btw. Bijvoorbeeld als u een bestaande woning met zonnepanelen koopt of tweedehands zonnepanelen aanschaft. Als u met uw panelen energie teruglevert, bent u altijd btw-ondernemer. Maar in sommige gevallen hoeft u zich als particulier niet aan te melden.

  Wanneer hoeft u zich niet aan te melden?

  U hoeft zich niet te melden als btw-ondernemer wanneer uw jaaromzet met uw zonnepanelen maximaal € 1.800 is, de zogenoemde registratiedrempel. Dit is bij de meeste particuliere eigenaren van zonnepanelen het geval. U kunt dan geen btw terugvragen voor investeringen in zonnepanelen. Bovendien hoeft u geen btw-aangifte te doen en geen btw te betalen.

  Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, dan is uw jaaromzet altijd maximaal € 1.800 en bent u dus niet verplicht om u aan te melden als btw-ondernemer:

  • u bent particulier
  • het opwekvermogen van uw zonnepanelen is maximaal 10.000 Wattpiek
  • u hebt naast uw zonnepanelen geen andere ondernemersactiviteiten

  Wanneer meldt u zich wél aan als btw-ondernemer?

  Wanneer uw jaaromzet meer is dan € 1.800, moet u zich aanmelden als ondernemer. U mag zich aanmelden wanneer uw jaaromzet maximaal € 1.800 is. Volg daarvoor het stappenplan op deze pagina, bij de situatie: Ik koop voor de 1e keer zonnepanelen.

  Hebt u meer dan 10.000 Wattpiek aan opwekvermogen en/of hebt u andere ondernemersactiviteiten? En wilt u weten hoe u uw jaaromzet berekent? Kijk dan bij Btw aangeven voor zonnepanelen als particulier - voorbeeldaangiften, bij het voorbeeld: Ik heb niet-geïntegreerde zonnepanelen en doe aangifte zonder forfait.

  Ik wil opnieuw investeren in zonnepanelen

  Als u bijvoorbeeld nieuwe panelen koopt of bijkoopt, een nieuwe omvormer koopt of onderhoud pleegt, dan doet u een nieuwe investering. Voor de teruggaaf van btw hebt u 2 keuzes.

  Ik wil geen btw terugvragen of ik heb geen btw betaald

  Is uw jaaromzet maximaal € 1.800? Dan hoeft u niets te doen. U kunt dan geen btw terugvragen voor nieuwe investeringen in zonnepanelen. Bovendien hoeft u geen btw-aangifte te doen en geen btw te betalen.

  Ik wil de btw op de nieuwe investering terugvragen

  Als u btw wilt terugvragen, moet u zich aanmelden als btw-ondernemer. Volg daarvoor het stappenplan op deze pagina, bij de situatie : Ik koop voor de 1e keer zonnepanelen. U kunt alleen btw terugkrijgen als de factuur én het energiecontract op uw naam staan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.