Wetsvoorstel voor 0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 1 januari 2023

Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning geldt een btw-tarief van 21%. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om dit btw-tarief per 1 januari 2023 te wijzigen naar 0%. Als het voorstel ook wordt aangenomen door de Eerste Kamer, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen en gevolgen.

Het btw-tarief van 0% zal alleen gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning. Met een woning bedoelen we bijvoorbeeld ook een garage of schuur bij een woning en een serre of een aan- of uitbouw. En een vakantiewoning. Ook is het 0% tarief van toepassing als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex.

Het 0%-tarief geldt ook voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels, het montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers. En voor de aanpassing van de meterkast in verband met de aanschaf van uw zonnepanelen.

Voor andere werkzaamheden, zoals een mogelijke versteviging van het dak of installatie van een warmtepomp, blijft het btw-tarief 21% gelden.

Let op! Koopt u een nieuwbouwwoning met zonnepanelen die ook fungeren als dakbedekking? Dit noemen we geïntegreerde zonnepanelen. Hiervoor blijft het btw-tarief van 21% gelden.
 • Ik ben particulier, wat betekent dit voor mij?
  Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan betaalt u vanaf 1 januari 2023 geen btw meer over de levering en installatie van uw zonnepanelen op of bij uw woning. En omdat u geen btw betaalt, hoeft u die ook niet terug te vragen. Btw terugvragen via een btw-aangifte kan dus niet meer.

  Toch zien wij u als btw-ondernemer. Dat komt doordat u met uw zonnepanelen energie levert aan uw energiemaatschappij. Maar u hoeft zich niet bij ons aan te melden als btw-ondernemer als uw jaaromzet onder de € 1.800 is. Dit geldt voor de meeste particulieren, in ieder geval zolang het vermogen van hun zonnepanelen onder 10.000 Wattpiek blijft.

  Komt uw jaaromzet van geleverde elektriciteit boven de € 1.800? Dan moet u zich bij ons aanmelden als btw-ondernemer en btw-aangifte doen. U kunt zich dan wel aanmelden voor de kleineondernemersregeling.
 • Ik ben ondernemer, wat betekent dit voor mij?
  Worden uw zonnepanelen op of bij uw woning geplaatst? Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, geldt hiervoor vanaf 1 januari 2023 het 0%-tarief. U betaalt hierover dan dus geen btw en kunt die dus ook niet terugvragen. Met uw zonnepanelen levert u energie terug aan uw energiemaatschappij, en dat blijft wel een met btw belaste activiteit. Dit geeft u aan in uw btw-aangifte.
 • Ik ben leverancier of installateur van zonnepanelen, wat betekent dit voor mij?

  Als leverancier of installateur is het belangrijk om te weten of u te maken hebt met een pand met een woonfunctie, of niet. Worden de zonnepanelen niet op of bij een woning geplaatst? Dan berekent u 21% btw. Worden de zonnepanelen wel op of bij een woning geplaatst? Dan is de factuurdatum bepalend voor welk btw-tarief u factureert. Is de factuurdatum in 2022, dan berekent u 21% btw. Is de factuurdatum in 2023, dan berekent u 0% btw. U vermeldt dan ook op de factuur: btw 0%.

  Checken of het om een woning gaat

  Wilt u als leverancier weten of u te maken hebt een woning? Dit kunt u bijvoorbeeld controleren in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bewaar een screenshot in uw administratie.

  Soms worden de zonnepanelen op een pand geplaatst dat zowel een bedrijfs- als een woonfunctie heeft, en worden de panelen voor beide functies gebruikt. In die situatie berekent u 0% btw. Twijfelt u over het type pand waarmee u te maken hebt? Bel dan met de BelastingTelefoon.

  Factureren

  Uw klanten worden vrijwel altijd ondernemer, omdat zij energie gaan terugleveren aan hun energieleverancier. U bent daarom verplicht om facturen te sturen voor de levering en installatie van zonnepanelen. Uw facturen moeten ook op tijd worden verstuurd. Lees meer over het maken van facturen.
 • De factuurdatum bepaalt het btw-tarief

  Misschien wordt (een deel van) de betaling van de zonnepanelen al in 2022 gedaan en worden ze pas geleverd in 2023. Of wordt dit jaar al een offerte gestuurd voor volgend jaar. In alle gevallen geldt: de factuurdatum is bepalend voor het btw-tarief. Ook als het gaat om een factuur voor een aanbetaling. Dus is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%. En is de factuurdatum in 2023, dan is het btw-tarief 0%.

  Aan de factuurdatum, en daarmee het btw-tarief dat op de factuur staat, is wel een voorwaarde verbonden. Als er geen aanbetaling is gedaan, dan moet de factuurdatum uiterlijk de 15e dag zijn van de maand na de levering en installatie van uw zonnepanelen.

  Bovendien moet er, als er wel een aanbetaling moet worden gedaan, eerst een factuur zijn voor de aanbetaling. Op die factuur moet tenminste het bedrag van de aanbetaling en de btw vermeld staan.

  Let op!
  Worden uw zonnepanelen in 2023 op of bij uw woning geïnstalleerd, maar hebt u in 2022 al een (aanbetalings)factuur gekregen met 21% btw? Om btw terug te vragen, kunt u zich al in 2022 aanmelden als btw-ondernemer via de Opgaaf Zonnepaneelhouders. Na deze aanmelding krijgt u een btw-aangifte, waarmee u de btw kunt terugvragen. Ook kunt u in de Opgaaf meteen kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). U doet dan per 1 januari 2023 mee aan de KOR. Dit betekent dat u geen btw-aangifte meer hoeft te doen voor aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2023. Meedoen aan de KOR per 2023 heeft dan geen gevolgen voor het terugvragen van de btw over uw aanbetaling in 2022. U hoeft hiermee dus niet te wachten tot de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Deze goedkeuring en de nog aan te nemen wetswijziging zullen worden gepubliceerd.

  Hebt u zich al aangemeld als btw-ondernemer in 2022 en niet gekozen voor de KOR, maar wilt u wel meedoen aan de KOR per 1 januari 2023? Zorg dan dat u zich alsnog op tijd aanmeldt voor de KOR.

  Voorbeeld: de factuurdatum is in 2022, de zonnepanelen worden geplaatst in 2023 U krijgt een factuur met de datum 21 december 2022. De zonnepanelen worden op 10 januari 2023 geleverd en geïnstalleerd. U betaalt de factuur op 12 januari 2023. In dit geval geldt het btw-tarief van 21%, want de factuurdatum ligt in 2022.

  Voorbeeld: de zonnepanelen zijn geplaatst in 2022, de factuurdatum is in 2023
  U hebt op 1 november 2022 een offerte gekregen voor de installatie en levering van zonnepanelen. U hoefde niets aan te betalen. De zonnepanelen worden op 15 december 2022 geleverd en geïnstalleerd. De datum op de factuur die u later krijgt, is 15 januari 2023. Op die factuur is het btw-tarief 0%, want de factuurdatum ligt in 2023.

  Voorbeelden: u krijgt meerdere facturen in 2022 én 2023
  U bestelt zonnepanelen in november 2022. De zonnepanelen worden geleverd op 28 december 2022. De leverancier vraagt u om uiterlijk op 15 december een aanbetaling te doen. U krijgt twee facturen. De datum van de 1e factuur, voor de aanbetaling, is 1 december 2022. Op deze factuur is het btw-tarief 21%. De datum van de 2e factuur, voor de restantbetaling, is 15 januari 2023. Op deze factuur is het btw-tarief 0%.

  Of u bestelt zonnepanelen in november 2022. De zonnepanelen worden geleverd op 12 januari 2023. De leverancier vraagt u om uiterlijk op 15 december een aanbetaling te doen. U krijgt 2 facturen. De datum van de 1e factuur, voor de aanbetaling, is 1 december 2022. Op deze factuur is het btw-tarief 21%. De datum van de 2e factuur, voor de restantbetaling, is 15 januari 2023. Op deze factuur is het btw-tarief 0%.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.