Wat geldt als levering van een onroerende zaak?

De levering van een onroerende zaak is in de meeste gevallen een eigendomsoverdracht. De onroerende zaak wordt dan eigendom van de koper.

Naast eigendomsoverdracht gelden ook als levering van een onroerende zaak:

Voor de btw is de overdracht van een appartementsrecht dat een gesplitst eigendom betreft, hetzelfde als de levering van een onroerende zaak.

Juridische eigendom

Voor de btw is er sprake van een levering van een onroerende zaak als 'de macht om als eigenaar over de zaak te beschikken' overgaat van de ene partij naar de andere partij. Dat is in de 1e plaats het geval als de juridische eigendom van een onroerende zaak aan de koper wordt overgedragen.

Economische eigendom

Ook het verkrijgen van de economische eigendom kan een levering voor de btw inhouden. De koper moet dan niet alleen het volledige economische belang bij de onroerende zaak verkrijgen, maar ook bijvoorbeeld het recht om de zaak te verkopen of met hypotheek te belasten zonder voorafgaande toestemming van de juridische eigenaar. Als de economische eigenaar op een later moment de juridische eigendom verkrijgt, heeft dit geen gevolgen meer voor de heffing van btw.

Let op!

Economische eigendomsoverdracht is een begrip dat ook voorkomt bij andere belastingen als inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting, maar dat voor die belastingen niet 'de macht om als eigenaar over de zaak te beschikken' hoeft te omvatten. Bij economische eigendomsoverdracht voor die belastingen is daarom niet automatisch ook sprake van economische eigendomsoverdracht voor de btw.

Overdrachtsbelasting en btw

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijger vaak ook overdrachtsbelasting betalen. Als de verkrijger over de verkoop btw is verschuldigd, hoeft deze in bepaalde situaties geen overdrachtsbelasting te betalen. Gebruik het hulpmiddel Moet ik btw of overdrachtsbelasting betalen bij de verkoop van een onroerende zaak? om te bepalen of dit voor u geldt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.