Levering gebouw voor de btw binnen 2 jaar

Levert u een gebouw voor de btw binnen 2 jaar nadat dit gebouw voor het eerst in gebruik is genomen? Dan bent u hierover btw verschuldigd. Deze btw betaalt u aan ons.

De levering van het terrein dat bij een gebouw voor de btw hoort, is ook belast tot uiterlijk 2 jaar nadat dit gebouw voor het eerst in gebruik is genomen.

Lees meer over een gebouw voor de btw bij Levering van een onroerende zaak.

In rekening gebrachte btw

De btw die u in rekening brengt bij de verkoop, geeft u aan in uw btw-aangifte. Ook als de koper (nog) niet heeft betaald. In een enkel geval wordt de btw geheven van de afnemer.

Btw herzien

Hebt u de btw die aan u in rekening is gebracht bij de aankoop of het in uw opdracht vervaardigen van een gebouw, niet afgetrokken als voorbelasting? Als u de onroerende zaak verkoopt, kunt u deze btw mogelijk herzien. Meer hierover leest u bij Herziening btw na aankoop van een onroerende zaak.

Tijdstip 1e ingebruikname

De 1e ingebruikname van een gebouw voor de btw is het moment waarop dit voor de 1e keer gebruikt wordt voor het doel waarvoor het bestemd is. Bijvoorbeeld een kantoorpand dat voor het eerst als kantoor gebruikt wordt.

Wordt een gebouw voor de btw incidenteel of tijdelijk voor andere doeleinden gebruikt? Dan geldt dat niet als 1e ingebruikname. Bijvoorbeeld als u een nieuw kantoorpand eerst tijdelijk voor opslag gebruikt.

Als u een nieuw gebouw voor de btw koopt of laat bouwen, dan is de 1e ingebruikname hetzelfde moment als de 1e keer dat u het gebouw zelf gebruikt. Iedere levering van het gebouw tot uiterlijk 2 jaar na dit moment is belast met btw. Koopt u een gebouw voor de btw dat de verkoper bijvoorbeeld 6 maanden daarvoor voor het eerst in gebruik heeft genomen? Dan is de verkoop van dat gebouw nog 18 maanden daarna belast met btw. Wordt het gebouw na de 1e ingebruikname tijdens een bepaalde periode niet gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is? Ook dan loopt de termijn van 2 jaar door.

Deze 2-jaarstermijn is een belangrijke termijn. Leg daarom het tijdstip van 1e ingebruikname zorgvuldig vast.

Een gebouw kan tijdens de sloopfase de functie van gebouw verliezen. Hierdoor is er geen sprake meer van een oud gebouw. In dat geval leiden de bouwwerkzaamheden die daarop volgen, voor de btw tot de realisatie van een nieuw gebouw. De ingebruikname van dat gebouw is dan de 1e ingebruikname.

Gefaseerde ingebruikname

Hebt u een gebouw voor de btw dat bestaat uit meer onderdelen die fysiek of juridisch zijn gescheiden en zelfstandig gebruikt kunnen worden? Dan wordt het gebouw voor de btw misschien gefaseerd in gebruik genomen. Per zelfstandig onderdeel kunnen er dan verschillende momenten zijn waarop het gebouw voor het eerst in gebruik is genomen. Hierbij geldt dat de verschillende onderdelen een eigen toegang moeten hebben.

Gemeenschappelijke ruimten, zoals entree, receptie, toiletten of liften, worden in gebruik genomen op het tijdstip waarop het 1e zelfstandige deel in gebruik wordt genomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.