Levering van een onroerende zaak

In een aantal gevallen is de levering van een onroerende zaak verplicht belast met btw. In andere gevallen is die levering vrijgesteld van btw, maar kunt u er samen met de koper vaak voor kiezen toch btw te berekenen. U moet hiervoor toestemming vragen aan uw belastingkantoor, of uw keuze vastleggen in de notariële akte van levering.

Wanneer verplicht belast leveren?

Handelt u als ondernemer? Dan moet u altijd belast leveren in de volgende gevallen:

Wanneer kiezen voor levering met btw?

Verkoopt u een onroerende zaak die langer dan 2 jaar in gebruik is? Dan is dit in principe vrijgesteld van btw. Hebt u btw betaald bij de aankoop van het pand? Dan kan het voordelig zijn te kiezen voor verkoop met btw (kiezen voor belaste levering).

Let op!

In de volgende gevallen kunt u niet kiezen voor levering met btw:

  • Als de koper de onroerende zaak voor minder dan 90% gebruikt voor belaste omzet.
  • Als de onroerende zaak wordt verkocht als onderdeel van de verkoop van een bedrijf.

Wat geldt als levering?

De levering van een onroerende zaak is in de meeste gevallen een eigendomsoverdracht. Naast eigendomsoverdracht kan ook in andere gevallen sprake zijn van een levering. Kijk voor meer informatie bij Wat geldt als levering van een onroerende zaak?

Verkoop met verrekening van huurbedragen

Verkoopt u een verhuurde onroerende zaak met verrekening van huurbedragen? Dan mag u die huur met de koper verrekenen zonder btw.

Gevolgen

Als u een onroerende zaak verkoopt, kan dit gevolgen hebben voor de btw die u hebt betaald bij de aankoop. Bij onroerende zaken bekijkt u namelijk in het jaar waarin u de zaak in gebruik neemt en de 9 daaropvolgende jaren, of u recht hebt op aftrek van deze btw. Verkoopt u een onroerende zaak binnen deze periode, dan hebt u misschien recht op een extra bedrag aan aftrekbare btw. Of u moet btw terugbetalen. Meer hierover leest u bij Herziening btw onroerende zaken.

Let op!

Bij de verkoop van onroerende zaken moet vaak ook overdrachtsbelasting worden betaald. Als over de verkoop btw wordt gerekend, hoeft in bepaalde situaties geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Let op!

Verkoopt u een woning (in aanbouw) aan een particulier met een korting op de marktwaarde? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijzondere regeling voor de btw en de overdrachtsbelasting, zie Besluit van 11 september 2014, nr. BLKB2014/112M.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.