Kiezen voor belaste levering

Verkoopt u een onroerende zaak aan een ondernemer en is die levering niet verplicht belast met btw? Dan kunt u in bepaalde gevallen samen met de koper kiezen voor belaste levering. U berekent dan btw over de verkoopprijs. Dit kan voordelen hebben voor de btw die u bij de aankoop van het gebouw voor de btw wel of niet hebt afgetrokken als voorbelasting.

Waarom kiezen voor belaste levering?

De voordelen van belaste levering zijn:

  • Btw over de aankoop die u hebt afgetrokken als voorbelasting, hoeft u bij een met btw belaste verkoop niet terug te betalen.
  • Btw over de aankoop die u niet hebt afgetrokken, mag u bij verkoop binnen de herzieningstermijn alsnog gedeeltelijk aftrekken als voorbelasting.
  • Btw over verkoopkosten voor de onroerende zaak mag u aftrekken als voorbelasting.

Let op!

Of het voordelig is om de verkoop te belasten met btw, is ook afhankelijk van de situatie van de koper. Daarom kunt u alleen samen met de koper voor belaste levering kiezen.

Meer over de gevolgen van belaste levering leest u bij Herziening btw na aankoop van een onroerende zaak.

Voorwaarden

Kiezen voor belaste levering is alleen mogelijk als u aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Meer hierover leest u bij Voorwaarden voor keuze voor belaste levering.

Kiezen voor belaste levering bij een gedeelte van een gebouw voor de btw

Niet alleen bij een zelfstandig gebouw voor de btw kunt u kiezen voor belaste levering. Dat mag ook bij een gedeelte van een gebouw voor de btw dat in economisch opzicht zelfstandig is te gebruiken, zoals een unit in een kantoorpand of bedrijfsverzamelgebouw.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is geen sprake van een werkkamer in een woning of pantry.
  • Het gedeelte moet nauwkeurig omschreven staan in de notariële akte of in het verzoek dat u en de koper bij ons doen.
  • De koper voldoet voor het gedeelte van het gebouw voor de btw aan de voorwaarden van de keuze voor belaste levering.
  • U verlegt de btw naar de koper en de koper draagt deze af.
  • Partijen aanvaarden de overige gevolgen die wet- en regelgeving verbinden aan de keuze voor belaste levering.

Wat moet u doen?

Als u kiest voor belaste levering, moeten u en de koper dit vastleggen. Dit kan bij de notaris of met een verzoek aan ons. Meer hierover leest u bij Belaste levering aanvragen.

Wie betaalt de btw?

Normaal gesproken betaalt degene die goederen levert, hierover btw aan ons. Kiest u voor belaste levering? Dan betaalt niet u, maar de koper deze btw aan ons. Meer hierover leest u bij Verlegging bij onroerende zaken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.