Belaste levering aanvragen

U kunt uw keuze voor belaste levering op 2 manieren vastleggen: in de akte van levering bij de notaris of met een verzoek aan uw belastingkantoor.

Akte van levering

U maakt bij de notaris een akte van levering op. Hierin staat dat u en de koper hebben gekozen voor belaste levering. Ook blijkt hieruit dat de koper de btw voor minimaal 90%, of 70% als dit van toepassing is, kan aftrekken als voorbelasting.

Verzoek aan Belastingdienst

U en de koper sturen samen een verzoek voor belaste levering naar uw belastingkantoor. Dit doet u voordat u de onroerende zaak verkoopt. Als u en de koper aan de voorwaarden voldoen, accepteren wij uw verzoek. U en de koper ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging. U mag de verkoopovereenkomst wel sluiten voordat u deze bevestiging hebt ontvangen.

Wat staat in de akte of het verzoek?

In de notariƫle akte of het verzoek staat:

  • een omschrijving van (het gedeelte van) de onroerende zaak met gegevens uit het kadaster
    Als u kiest voor belaste levering van een gedeelte van een gebouw voor de btw, dan moet u dit gedeelte nauwkeurig omschrijven in de akte van levering.
  • het adres van de onroerende zaak
  • de datum waarop het boekjaar van de koper begint
  • een verklaring van de koper dat deze de onroerende zaak voor minstens 90% (of 70%) gebruikt voor activiteiten waarbij de koper de aan hem of haar in rekening gebrachte btw in aftrek kan brengen
    Binnen 4 weken na het jaar dat volgt op het jaar van de aankoop, moet de koper de verkoper informeren of de koper aan de 90%-eis (of 70%-eis) heeft voldaan. Een kopie van deze verklaring stuurt de koper naar het eigen belastingkantoor.
  • de handtekening van de koper en de verkoper

Let op!

Gebruikt u de onroerende zaak voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden? Dan telt dit andere gebruik niet mee bij de beoordeling van de 90%- of 70%-eis. Meer hierover leest u bij Voorwaarden voor keuze voor belaste levering.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.