Recht op belaste levering vervalt

Hebt u ervoor gekozen een bedrijfspand met btw te verkopen, maar voldoet de koper in het boekjaar van aankoop of in het boekjaar daarna niet aan de voorwaarden die hiervoor gelden? Dan vervalt het recht op belaste levering. De koper moet de verkoper en de inspecteur hiervan binnen 4 weken op de hoogte stellen.

Gevolgen voor de verkoper

Als de optie op belaste levering vervalt, dan is de levering alsnog vrijgesteld. Voor u als verkoper vervalt dan het recht op aftrek van voorbelasting. Dat betekent dat u de afgetrokken btw moet terugbetalen. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit btw op advies-, makelaars- en notariskosten.

Daarnaast moet u misschien ook een deel van de btw terugbetalen die u in het verleden hebt betaald bij uw eigen aankoop van de onroerende zaak, en die u in verband met de belaste levering hebt afgetrokken of niet terug hoefde te betalen.

Om de voorbelasting te wijzigen, dient u een formulier 'Suppletie omzetbelasting' in over het tijdvak van de verkoop van de onroerende zaak. Lees hierover meer bij Btw-aangifte corrigeren.

Gevolgen voor de koper

Bij de verkoop waarbij is gekozen voor belaste levering, is de btw verlegd naar de koper. Heeft de koper deze btw niet volledig als voorbelasting afgetrokken? Dan kan de koper het niet-afgetrokken deel alsnog terugvragen, in de eerstvolgende btw-aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.