Medische beroepen op aan Wet BIG gelijkwaardig kwaliteitsniveau

Medische beroepsbeoefenaren die niet onder het bereik van de Wet BIG vallen en Wet BIG-beroepsbeoefenaren die handelen buiten hun deskundigheidsgebied, kunnen soms toch de vrijstelling toepassen op hun diensten.

De vrijstelling geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens.

Daarnaast moeten de medische beroepsbeoefenaren beschikken over beroepskwalificaties die waarborgen dat die diensten een kwaliteitsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan het kwaliteitsniveau van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar.

Opleidingsniveau

Een medisch beroepsbeoefenaar heeft een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als die minimaal beschikt over 1 van de volgende opleidingen of combinaties van opleidingen, kennis en ervaring:

  • een afgeronde hbo-bachelor opleiding (240 ECTS) die gericht is op de beroepsuitoefening
  • een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met een andere aanvullende gezondheidskundige opleiding die gericht is op de beroepsuitoefening
    Deze combinatie van opleidingen moet eenzelfde kwaliteitsniveau hebben als de hbo-bachelor opleiding.
  • een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met relevante kennis en ervaring op het gebied van de beroepsuitoefening
    Deze combinatie van opleiding, kennis en ervaring moet eenzelfde kwaliteitsniveau hebben als de hbo-bachelor opleiding.

In alle gevallen moet de medische beroepsbeoefenaar ook beschikken over medische basiskennis of psychosociale basiskennis.

De ‘hbo-bachelor opleiding (240 ECTS)’ mag worden vervangen door ‘mbo-opleiding’ als de medische beroepsbeoefenaar gezondheidskundige diensten verricht die soortgelijk zijn aan de gezondheidskundige diensten die verricht worden door een beroepsbeoefenaar waarvoor de Wet BIG een afgeronde mbo-opleiding eist.

Hoe u deze opleidingen, kennis en ervaring kunt aantonen, leest u onder punt 4.1 van het Besluit medische btw-vrijstelling.

Beroepen met een gelijkwaardig kwaliteitsniveau

Voor de volgende beroepen is vastgesteld dat hun diensten kwalitatief soortgelijk zijn aan de diensten van Wet BIG-beroepsbeoefenaren:

  • Kinder- en Jeugdpsycholoog (specialist) NIP
  • Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP (Deze beroepsbeoefenaren verrichten veelal geen gezondheidskundige diensten.)
  • Medisch pedicure

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.