Door de Wet BIG geregelde beroepen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, is er de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De beroepen die onder de Wet BIG vallen, zijn vrijgesteld van btw als is voldaan aan de overige voorwaarden. Hier vindt u een overzicht van de beroepsgroepen.

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in 3 groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3-, artikel 34- en artikel 36a-beroepen. Voor deze verschillende beroepen geldt het volgende:

  • Is uw beroep geregeld in artikel 3 van de Wet BIG? Dan moet u zijn ingeschreven in het register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bent u niet ingeschreven? Dan kunt u de vrijstelling niet toepassen.
  • Is uw beroep geregeld in artikel 34 van de Wet BIG? Dan geldt voor u geen registratieplicht. U past de btw-vrijstelling toe, als u aan de overige voorwaarden voldoet.
  • Is uw beroep geregeld in artikel 36a van de Wet BIG, de zogenoemde experimenteerberoepen? Dan is uw beroep voor de duur van de pilot vrijgesteld van btw, als u aan de overige voorwaarden voldoet. Voor u geldt geen registratieplicht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.