Door de Wet BIG geregelde beroepen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, is er de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De beroepen die onder de Wet BIG vallen, zijn vrijgesteld van btw als is voldaan aan de overige voorwaarden. Hier vindt u een overzicht van de beroepsgroepen.

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in 2 groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3- en artikel 34-beroepen. Voor deze verschillende beroepen geldt het volgende:

  • Is uw beroep geregeld in artikel 3 van de Wet BIG? Dan moet u zijn ingeschreven in het register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bent u niet ingeschreven? Dan kunt u de vrijstelling niet toepassen.
  • Is uw beroep geregeld in artikel 34 van de Wet BIG? Voor u geldt dan geen registratieplicht. U past de btw-vrijstelling toe, als u aan de overige voorwaarden voldoet.

Let op!

Sinds 1 januari 2014 zijn op grond van artikel 36a van de Wet BIG de volgende beroepen als pilot aangewezen:

  • physician assistant
  • klinisch technoloog

Deze beroepen zijn voor de duur van de pilot vrijgesteld van btw als aan de overige voorwaarden is voldaan. Er geldt geen registratieplicht.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.