Medische beroepsbeoefenaren

De vrijstelling geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. In het algemeen moet het gaan om handelingen die als doel hebben ziekten te diagnosticeren en, zo mogelijk, te genezen.

De vrijstelling van btw geldt voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens door:

  • medische beroepsbeoefenaren die een door de Wet BIG geregeld beroep uitoefenen en diensten verrichten die tot hun deskundigheidsgebied horen en die een onderdeel zijn van de BIG-opleiding, zoals omschreven in, of op grond van de Wet BIG
  • medische beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen. Hun behandelingen moeten dan van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als die van daartoe bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren.
  • medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg van de mens bieden met een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren

Er is een aantal bijzondere gevallen:

  • Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve behandelingen.
  • Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht staat van een andere medische beroepsbeoefenaar.
  • Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft.

Administratie van vrijgestelde en belaste diensten

In uw administratie maakt u een onderscheid tussen vrijgestelde en belaste diensten. Hoe u dit doet, leest u bij Vrijgestelde goederen of diensten leveren. De btw over kosten en inkoop voor diensten die met btw belast zijn, is aftrekbaar.

Kijk voor meer informatie over welke diensten vrijgestelde of en belaste diensten zijn bij:

Diensten doktersassistenten en praktijkondersteuners: belast of niet?

Werkzaamheden van doktersassistenten en praktijkondersteuners voor huisartsen kunnen zijn belast met btw. Dat is vaker het geval dan wordt gedacht. Er zijn 3 situaties te onderscheiden:

  • De doktersassistent of praktijkondersteuner werkt als uitzendkracht of op basis van detachering voor de huisarts. In dit geval zijn de werkzaamheden belast met btw. Zie het besluit over ter beschikking stellen van personeel. In dit besluit staat ook in welke situaties er sprake kan zijn van een btw-vrijstelling.
  • De doktersassistent of praktijkondersteuner werkt zelfstandig in de praktijk van de huisarts, bijvoorbeeld als zzp'er. In dat geval zijn de werkzaamheden belast met btw. Alleen als de doktersassistent of praktijkondersteuner zelf voldoet aan de voorwaarden voor een btw-vrijstelling, is het werk niet belast met btw. Zie het Besluit medische btw-vrijstelling.
  • De doktersassistent of praktijkondersteuner is in dienst van de huisarts en is dus werknemer. De werkzaamheden zijn in dit geval niet belast met btw.

Meer informatie

De volledige informatie over de vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaren leest u in het Besluit medische btw-vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.