Voorbeelden van belaste medische diensten

Medische diensten zijn alleen vrijgesteld van btw als zij tot doel hebben: de bescherming, instandhouding of het herstel van de menselijke gezondheid. Hieronder vindt u voorbeelden van medische diensten die hier niet aan voldoen en die dus belast zijn met btw.

 • DNA-onderzoek om biologische verwantschap vast te stellen
 • medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering
 • onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg
 • internetconsulten, als deze niet voldoen aan de richtlijnen van de KNMG
 • het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om verzekeraar te informeren, en niet om ziekten op te sporen.
 • groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking
 • rijbewijskeuring en medische keuring voor piloten
 • meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie
 • werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies
 • werkzaamheden van een psycholoog voor werkgevers om het functioneren van werknemers te verbeteren door gedragsverandering
 • werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapie
 • lijkschouwing door een forensisch arts of lijkschouwarts
 • onderzoek door psychologen of psychiaters naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het Openbaar Ministerie of de rechter

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.