Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen downloaden

U kunt hier de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen downloaden. Al deze modelovereenkomsten hebben een toelichting. Hierin staat voor welke situatie de modelovereenkomst is bedoeld en onder welke voorwaarden u de overeenkomst kunt gebruiken. Daarnaast heeft elke overeenkomst een datum van beoordeling en een kenmerknummer.

Bouw

Aanneming van werk

Geen werkgeversgezag

Kunst, cultuur, amusement, media

Geen werkgeversgezag

Gezondheidszorg en welzijnszorg

Horeca, catering, sport en recreatie

Geen werkgeversgezag

Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

ICT

Geen werkgeversgezag

Landbouw en visserij

Geen werkgeversgezag

Onderwijs

Geen werkgeversgezag

Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Overheid

Geen werkgeversgezag

Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Vervoer

Geen werkgeversgezag

Integrale beoordeling

Zakelijke en persoonlijke dienstverlening

Geen werkgeversgezag

Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Geen werkgeversgezag én geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Tussenkomst

Geen geschikte modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen?

Als er geen modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen is die u – na eventuele aanpassingen – kunt gebruiken, en ook geen algemene modelovereenkomst, dan kunt u eventueel uw eigen overeenkomst laten beoordelen. Wij beoordelen dan of de opdrachtgever op grond van die overeenkomst al dan niet loonheffingen moet inhouden en betalen.

Hoe u een eigen overeenkomst voorlegt, leest u bij Ik kan geen modelovereenkomst vinden die bij mijn situatie past. Wat nu?

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.