Convenanten over uitwisseling van informatie met de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft convenanten gesloten met een aantal organisaties. Dit zijn meestal overheidsorganisaties maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hierbij gaat het om afspraken over:

  • de gezamenlijke handhaving van overheidsregelingen
  • het onderling uitwisselen van informatie

De overheid wil dat haar organisaties meer samenwerken waardoor de overheid als geheel efficiënter gaat werken. In dat verband wordt onderling ook informatie uitgewisseld. Uiteraard worden daarbij de wettelijke bepalingen strikt in acht genomen zoals bijvoorbeeld de privacyregelingen. De Belastingdienst hecht aan transparantie en publiceert daarom de samenwerkingsconvenanten met andere organisaties.

Convenanten downloaden

U kunt de volgende convenanten downloaden:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.